Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko | ROK 2019 | | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenieMateriály MsZ 
24.08.2015216/2015 (0.19 MB) (0.40 MB) (0.28 MB) (0.00 MB)
25.06.2015215/2015 (0.19 MB) (0.69 MB) (0.36 MB) (4.59 MB)
24.04.2015214/2015 (0.19 MB) (0.61 MB) (0.33 MB)
05.03.2015213/2015 (0.19 MB) (0.68 MB) (0.41 MB)
28.01.2015212/2015 (0.19 MB) (0.57 MB) (0.32 MB)
12.12.2014211/2014 (0.19 MB) (0.44 MB) (0.39 MB)
02.10.2014210/2014 (0.19 MB) (0.55 MB) (0.30 MB)
15.07.2014209/2014 (0.18 MB) (0.39 MB) (0.27 MB)
26.06.2014208/2014 (0.19 MB) (0.57 MB) (0.32 MB)
22.05.2014207/2014 (0.19 MB) (0.59 MB) (0.33 MB)
24.03.2014206/2014 (0.12 MB) (0.28 MB) (0.17 MB)
06.03.2014205/2014 (0.13 MB) (0.46 MB) (0.24 MB)
12.12.2013204/2013 (0.12 MB) (0.32 MB) (0.19 MB)
28.11.2013203/2013 (0.12 MB) (0.49 MB) (0.29 MB)
09.10.2013202/2013 (0.12 MB) (0.20 MB) (0.19 MB)
Počet záznamov: 74 (Strana 3 z 5) - << 1 2 3 4 5 >>