Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
06.06.2018237/2018 (0.21 MB) (0.46 MB) (0.43 MB)
19.04.2018236/2018 (0.21 MB) (0.68 MB) (0.45 MB)
19.01.2018235/2018 (0.21 MB) (0.97 MB) (0.79 MB)
22.12.2017234/2017 (0.20 MB) (0.58 MB) (0.44 MB)
23.11.2017233/2017 (0.21 MB) (0.73 MB) (0.48 MB)
28.09.2017232/2017 (0.20 MB) (0.44 MB) (0.42 MB)
25.08.2017231/2017 (0.21 MB) (0.79 MB) (0.48 MB)
09.08.2017230/2017 (0.20 MB) (0.42 MB) (0.43 MB)
29.06.2017229/2017 (0.21 MB) (0.75 MB) (0.49 MB)
24.04.2017228/2017 (0.21 MB) (0.94 MB) (0.49 MB)
27.01.2017227/2017 (0.20 MB) (0.63 MB) (0.31 MB)
07.12.2016226/2016 (0.20 MB) (0.76 MB) (0.46 MB)
22.09.2016225/2016 (0.20 MB) (0.62 MB) (0.31 MB)
07.07.2016224/2016 (0.19 MB) (0.56 MB) (0.31 MB)
03.05.2016223/2016 (0.19 MB) (0.52 MB) (0.39 MB)
Počet záznamov: 95 (Strana 3 z 7) - << 1 2 3 4 5 6 >>