Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Záverečné účty mesta

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle n. p. (ďalej len zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) samospráva predkladá údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu mesta.
Záverečný účet podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje  najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

Rok Názov dokumentu Záverečný účet MestaProgramové plnenie rozpočtu 
2019Záverečný účet mesta za rok 2018 (0.42 MB) (0.31 MB)
2018Záverečný účet mesta za rok 2017 (1.35 MB) (0.66 MB)
2017Záverečný účet mesta za rok 2016 (1.15 MB) (0.53 MB)
2016Záverečný účet mesta za rok 2015 (1.34 MB) (0.26 MB)
2015Záverečný účet mesta za rok 2014 (1.33 MB) (0.27 MB)
2014Záverečný účet mesta za rok 2013 (1.16 MB) (0.47 MB)
Počet záznamov: 6 (Strana 1 z 1) - 1