Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07,00 hod do 20,00 hod.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený:
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 268/2022 zo dňa 14.07.2022 schválilo: V meste Strážske bude utvorený 1 volebný obvod, v ktorom sa bude voliť 11 poslancov.

Mestské volebné okrsky:

Okrsok č. 1 (Mestský úrad Strážske)
ulice: Fraňa Kráľa, Jahodná, Kollárová, Ľudovíta Štúra, Mládeže, Námestie Alexandra Dubčeka 270, Osloboditeľov, Pavla Horova, Sama Chalúpku, Družstevná 503 a 504, Mierová 628, Komenského.

Okrsok č. 2 (viacúčelová sála)
ulice: Mierová 2-9, Laborecká 306-315, Mierová 33,Okružná 446-499, Poh hradom,  Pri parku, Vihorlatská, Laborecká 619-620, Družstevná 481-482, Družstevná 488-489, Družstevná 495-496.

Okrsok č. 3 (Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske)
ulice: 1. mája, Agátová, Brezová, Gaštanová, Lipová, Nová, Obchodná 252-253, Pláne, Staničná, Za záhradami, Zámočnícka, Mierová, Mierová 10, Mierová 87-106, Mierová 41, Kasárenská 733-738, Kasárenská 230-235, Mierová 85, Mierová 139-142, Mierová 144-145, Mierová 187-198, Mierová 226-229, Mierová 236-245, Obchodná 440, Mierová 279-285, Obchodná 436.

Okrsok č. 4 (spoločenská miestnosť ul. Krivošťanská)
ulice: Krivoštanská, Laborecká 280-281

Primátor mesta Strážske v súlade s § 19 ods. 5 v nadväznosti na § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vymenoval  dňa 12.07.2022 za zapisovateľku Mestskej volebnej komisie v Strážskom Mgr. Marcelu Dankovú, pracovníčku mesta Strážske.

Kontaktné údaje zapisovateľky Mestskej volebnej komisie v Strážskom:
Marcela Danková
Mesto Strážske
Mestský úrad Strážske
Námestie Alexandra Dubčeka 300/1
072 22 Strážske
Tel. 056/6886953
E-mail: marcela.dankova@strazske.sk,
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:volby@strazske.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta:

1. Martin Balog, 40 r., samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát
2. Ondrej Drutár, Ing., 41 r., vedúci útvaru logistiky, nezávislý kandidát
3. Viera Dzurjašková, Mgr., 56 r., riaditeľka, nezávislý kandidát
4. Marek Elek, Ing., 38 r., referent pre ochranu životného prostredia, nezávislý kandidát
5. Alena Jurečková, PhDr., 57 r., referentka školstva, nezávislý kandidát
6. Patrik Magdoško, 45 r., manažér, nezávislý kandidát
7. Eva Matuchová, PaedDr., 61 r., odborná zamestnankyňa pre školstvo, Smer – sociálna demokracia
8. Ľubo Roman, 57 r., elektromechanik, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva:

1. Danka Baánová, 55 r., živnostníčka, nezávislý kandidát
2. Peter Bača, 42 r., chemik operátor, Sme rodina
3. Martin Balog, 40 r., samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát
4. Karel Bermann, 52 r., obchodný manažér, Sme rodina
5. Ondrej Cehula, 53 r., invalidný dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Ladislav Demeter, 47 r., dôchodca Slovenská iniciatíva menšín
7. Ondrej Drutár, 41 r., vedúci útvaru logistiky, nezávislý kandidát
8. Katarína Dubiaková, 42 r., inštruktorka sociálnej rehabilitácie, Hlas – sociálna demokracia
9. Jana Dzurillová, PaedDr., 43 r., zástupkyňa riaditeľa školy, nezávislý kandidát
10. Dana Gavajová, Mgr., 52 r., sociálna pracovníčka v komunitnom centre, nezávislý kandidát
11. Mioš Goroľ, Dis. art., 36 r., učiteľ, Strana rómskej koalície – srk
12. Adrián Grigeľ, Ing., 26 r., ekonóm. Sme rodina
13. Kamil Hajdučko, Mgr., 41 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Martin Hajdučko, Ing., 42 r., súkromný podnikateľ, Smer – sociálna demokracia
15. Ľubomír Hrinko, 44 r., bielič, nezávislý kandidát
16. Ľubomír Ihnát, 64 r., technicko-hospodársky pracovník, Hlas – sociálna demokracia
17. Dagmara Janoková, Mgr., 37 r., manažérka kvality, Hlas – sociálna demokracia
18. Dana Jurečková, MUDr., PhD., 61 r., primárka detského oddelenia, Kresťanskodemokratické hnutie
19. Miroslav Kusý, 46 r., majster, Kresťanskodemokratické hnutie
20. Peter Malik, 50 r., elektromechanik, Slovenská národná strana
21. Eva Matuchová, PaedDr., 61 r., odborná zamestnankyňa pre školstvo, Smer – sociálna demokracia
22. Jozef Meňovčik, 58 r., vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
23. Maroš Mundír, 41 r., živnostník, Hlas – sociálna demokracia
24. Martina Murínová, BSBA, 33 r., manažérka, nezávislý kandidát
25. Viliam Olbricht, Ing., PhD., 39 r., technický pracovník geoinformačného systému, nezávislý kandidát
26. Ľubo Roman, 57 r., elektromechanik, nezávislý kandidát
27. Vladimír Šandor, 43 r., predajca, Sme rodina
28. Peter Šuľák, Mgr., 32 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie
29. Jozef Vargovič, 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
30. Peter Žinčák, 38 r., obchodný zástupca, Hlas – sociálna demokracia

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja

1. Juraj Ďurove, doc. Ing., CSc., 73 r., odborný poradca, Košice-Západ, Socialisti.sk
2. Ivan Hriczko, Mgr., 42 r., podnikateľ, Košice-Sídlisko KVP, Slovenská iniciatíva menšín
3. Tomáš Janco, Mgr., 36 r., generálny sekretár, Košice-Nad jazerom, Republika
4. Džemal Kodrazi, 59 r., podnikateľ, Košice-Myslava, Princíp
5. Stanislav Mizík, Mgr., 58 r., poslanec národnej rady, Košice-Sídlisko Ťahanovce, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
6. Erik Ňarjaš, Bc., MBA, 37 r., poslanec národnej rady, aktivista, filantrop, Košice-Staré Mesto, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova, Kresťanská únia
7. Juraj Sinay, prof. Ing., DrSc., 72 r., vysokoškolský profesor, Košice-Sídlisko KVP, nezávislý kandidát
8. Monika Sofiya Soročinová, Mag. Mgr., 30 r., právnička, mediátorka, Klokočov, nezávislá kandidátka
9. Vladislav Stanko, Ing., DPA., MPA, LL.M., 48 r., riaditeľ vzdelávacieho inštitútu, Košice-Dargovských hrdinov, nezávislý kandidát
10. Róbert Suja, Ing., 46 r., analytik, Košice-Západ, Hlas - sociálna demokracia
11. Rastislav Trnka, Ing., 38 r., predseda samosprávneho kraja, Košice-Staré Mesto, Kresťanskodemokratické hnutie, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny, Starostovia a nezávislí kandidáti, Šanca, Demokratická strana
12. Viliam Zahorčák, 63 r., primátor, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina, Slovenská národná strana, Život - národná strana, Strana moderného Slovenska (sms), Národná koalícia / nezávislí kandidáti

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Volebný obvod č. 7 – Michalovce

Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov.

1. Imrich Balog, 60 r., invalidný dôchodca, Lúčky, Slovenská iniciatíva menšín
2. Daniela Barkasi, doc. RNDr. Mgr., PhD., 40 r., vysokoškolská pedagogička, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
3. Jozef Bobík, Ing., 70 r., technik, Michalovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova
4. Martin Burinský, 42 r., obchodný riaditeľ, Michalovce, Starostovia a nezávislí kandidáti
5. Tomáš Červeňák, PhDr., 33 r., manažér, Lastomír, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení
6. Ján Čuchran, Ing., 66 r., technik, dôchodca, Kaluža, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Zuzana Dobranská Harmanová, JUDr., 33 r., právnička, Michalovce, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení
8. Anton Erby, PhDr., 47 r., obchodný manager, Michalovce, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
9. Ľuboš Gajdoš, Mgr., 38 r., konateľ spoločnosti, Voľa, Domov národná strana
10. Radovan Geci, 45 r., manažér, Michalovce, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení
11. Dušan Goda, MUDr., 55 r., lekár, Michalovce, nezávislý kandidát
12. Ladislav Hack, PaedDr., 48 r., pedagóg, Veľké Kapušany, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
13. Miroslav Halas, Ing., 56 r., manažér, Michalovce, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení
14. Matúš Haluška, Mgr., 43 r., nezamestnaný, Kaluža, Domov národná strana
15. Ladislav Hromada, Mgr., 67 r., konateľ obchodných spoločností, Vinné, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola,  Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova
16. Tibor Jasovsky, 56 r., starosta, Drahňov, Starostovia a nezávislí kandidáti  
17. Juraj Jevin, Ing., 36 r., starosta, Pusté Čemerné, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení
18. Milan Kaplan, Mgr., 35 r., poslanec samosprávneho kraja, Michalovce, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení
19. Ivana Kolesnáčová, PhDr., 39 r., starostka, Bracovce, nezávislá kandidátka
20. Martina Kolibašová, MUDr., 44 r., neurologička, zástupkyňa primára,  Michalovce, Hlas - sociálna demokracia
21. Erika Kováčová, Bc., 42 r., živnostníčka, Veľké Kapušany, Republika
22. Miklós Kozsár, 38 r., podnikateľ, Veľké Kapušany, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
23. Štefan Kvak, MUDr., 50 r., lekár, primár oddelenia, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
24. Csaba Lengyel, 50 r., podnikateľ, Čičarovce, nezávislý kandidát
25. Eugen Lešo, MUDr., 51 r., riaditeľ nemocnice, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
26. Ján Lörinc, 51 r., starosta, Budkovce, Hlas - sociálna demokracia
27. Martin Makula, 40 r., robotník, Malčice, Princíp
28. Emília Mesarošová, Mgr., 46 r., zdravotnícka záchranárka, Jastrabie pri Michalovciach,  Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska
29. Ján Mihalečko, Ing. Ing., 34 r., stavebný inžinier, Kaluža, Hlas - sociálna demokracia
30. Ján Mihalečko, MUDr., 62 r., lekár, Michalovce, nezávislý kandidát
31. Alica Mikitovičová, Mgr., 52 r., personalistka, Michalovce, Republika
32. Kristína Miškovičová, 29 r., banková poradkyňa, Michalovce, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení
33. Martin Pallai, Ing., 57 r., invalidný dôchodca, Hažín, Solidarita - hnutie pracujúcej chudoby
34. Michal Paľovčík, Mgr., 37 r., referent, Michalovce, Kresťanskodemokratické hnutie
35. Marek Pastír, MUDr., 49 r., lekár, primár oddelenia, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
36. Peter Petrikán, PaedDr., PhD., 51 r., primátor, Veľké Kapušany, nezávislý kandidát
37. Rastislav Pirkovský, JUDr., PhD., 36 r., právnik, Vinné, Slovenské hnutie obrody
38. Lucia Pivarníková, JUDr. Ing., 34 r., referentka, Ložín, Kresťanskodemokratické hnutie
39. Dana Popeľášová, 48 r., invalidná dôchodkyňa, operátorka, Stretavka, Hnutie občan národ spravodlivosť
40. Ján Potocký, Bc., 33 r., vedúci predaja, Rakovec nad Ondavou, Strana moderného Slovenska (sms)
41. Milan Potocký, 46 r., poslanec národnej rady, Michalovce, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova
42. Ján Rovňák, MUDr., 49 r., chirurg, Michalovce, Hlas - sociálna demokracia
43. Jaroslava Sopková, Mgr., 50 r., odborná referentka, Zalužice, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola, Za ľudí, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Nova
44. Monika Soročinová, JUDr. Ing., 51 r., právnička, mediátorka, Klokočov, nezávislá kandidátka
45. Tímea Sotáková, JUDr., 44 r., podniková právnička, Michalovce, Hlas - sociálna demokracia
46. Monika Stanovská, Bc., 44 r., študent VŠ, Žbince, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
47. Timotej Süč, 22 r., bankový poradca, Michalovce, Sloboda a solidarita, Progresívne Slovensko, Dobrá voľba a umiernení
48. Miloš Svrček, JUDr. Mgr., PhD. LL.M., 39 r., poslanec národnej rady, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
49. Richard Štochl, Mgr., 46 r., učiteľ, tréner, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
50. Martin Štunda, Ing., 58 r., úrad práce sociálnych vecí a rodiny, radca, Michalovce, Socialisti.sk
51. Erik Timko, 44 r., starosta, Horovce, Hlas - sociálna demokracia
52. Rastislav Tomáš, 44 r., invalidný dôchodca, Zbudza, Komunistická strana Slovenska
53. Štefan Tomáš, Ing., 52 r., hydrológ, Michalovce, Spolu - občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, Ods - občianski demokrati Slovenska
54. Jozef Valiska, MUDr., 57 r., lekár, Michalovce, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
55. Václav Vetrecin, Ing., 52 r., konateľ spoločnosti, Moravany, Domov národná strana
56. Rastislav Vojna, Ing., 48 r., konateľ, Zalužice, Hlas - sociálna demokracia
57. Peter Voľanský, Ing., 39 r., projektový manažér, Nacina Ves, Smer - sociálna demokracia, Sme rodina
58. Róbert Želinský, Ing. Bc., 29 r., študent, Michalovce, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov
59. Peter Žofčák, Ing., 63 r., konateľ spoločnosti, Michalovce, Národná koalícia / nezávislí kandidáti Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov.

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 (pdf 204,35 kB)
- Vymenovanie zapisovateľky Mestskej volebnej komisie v Strážskom pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 (pdf 202,41 kB)
- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja (pdf 187,86 kB)
- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov (pdf 189,09 kB)
- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Strážske (pdf 157,16 kB)
- Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva (pdf 141,67 kB)