Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Úradná tabuľa

thumb

Informácia pre občanov

V súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

thumb

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske, a to: byt č. 22 na 4. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253

Počet záznamov: 59 (Strana 1 z 4) - 1 2 3 4 >>
Najnovšie schválené VzN
  • O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.  (0.26 MB)
Zoznam daňových dlžníkov
Rozpočet mesta
  • Rozpočet mesta Strážske na roky 2019 - 2021  (0.72 MB)