Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Úradná tabuľa

thumb

Informácie o začatí správnych konaní

Informácie o začatí správnych konaní

podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach,v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Počet záznamov: 555 (Strana 1 z 37) - 1 2 3 4 >>
Najnovšie schválené VZN
  • Dodatok č. 1 k VZN 1/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  (0.22 MB)
Zoznam daňových dlžníkov
Rozpočet mesta
  • Rozpočet mesta Strážske na roky 2023 - 2025  (1.05 MB)
Informácia pre občana: Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 dosiahla hodnotu 41,22 %.
Z toho pre mesto vyplýva sadzba za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke od marca 2023 do februára 2024
18 eur, čo je oproti predchádzajúcej sadzbe z roku 2022 pokles o 4 euro za tonu.