Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú citlivé informácie, ktoré slúžia k identifikácii osoby a spracovávať sa môžu len s jej súhlasom. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a taktiež na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

V rámci nariadení General Data Protection Regulation, skrátene GDRP boli vydané nariadenia slúžiace na zvýšenie ochrany pri manipulácii s osobnými údajmi. Legislatívnu platnosť nadobudli 25. mája 2018 vo všetkých krajinách Európskej únie. Vzhľadom na zavádzané opatrenia ochrany osobných údajov je nutné vedieť, ako nariadenie osobný udaj definuje a zároveň ako samotný osobný údaj chráni.

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov

Súvisiacie dokumenty:

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.(pdf 1,05 MB)

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM - Kamerový systém je prevádzkovaný s cieľom ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v obci. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení  alebo Zákone  o ochrane osobných údajov. Našim cieľom je účinná ochrana vašich osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácií (pdf 478,72 kB)

DCOM - Poskytnutie informácií a oznámení v zmysle čl. 12 Nariadenia Európskej rady a parlamentu č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation – GDPR) (pdf 364,46 kB)

Zodpovedná osoba: PP PROTECT s.r.o.
Antona Bernoláka 2, 07101 Michalovce
tel.: 0907 925 060
e-mail: zodpovednaosoba@ppprotect.sk