Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Územný plán mesta Strážske

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.
(zdroj: http://www.uzemneplany.sk/)
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 47 o záväznej časti územného plánu mesta Strážske  (0.07 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 2/2008 o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚPN mesta Strážske  (0.03 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 1/2016 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Strážske  (0.22 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta strážske  (14.53 MB)
Názov Popis PDF formát 
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeŠiršie vzťahy - verejnoprosp.stavby (1.05 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeŠiršie vzťahy - hladina q100 (0.96 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeŠiršie vzťahy - schéma riešenia lokalít (0.94 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeŠiršie vzťahy - skladky, ložiská... (1.01 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeNávrh verejnej dopravy (0.43 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeNávrh infraštruktúry - vodné hospodárstvo (0.52 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeNávrh verejnej dopravy - lokalita 08 (1.95 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh lokalita 08 (1.95 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeNávrh verejnej dopravy - lokalita 01 (0.52 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh lokalita 06 (3.31 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh lokalita 07 (4.39 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh lokalita 03 (4.91 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh lokalita 04, 05 (4.46 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh lokalita 01 (4.43 MB)
Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta StrážskeKomplexný návrh lokalita 02 (3.00 MB)
Počet záznamov: 114 (Strana 1 z 8) - 1 2 3 4 >>