Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestský úrad

Stránkové hodiny
Pondelok: 8.00-11.30 -- 12.30-15.00
Utorok: 12.30-15.00
Streda: 8.00-11.30 -- 12.30-15.30
Štvrtok ------------------
Piatok 8.00-11.30 -- 12.30-14.30
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň
Stránkové hod. Matričný úrad
Pondelok: 8.00-11.30 -- 12.30-15.00
Utorok: 12.30-15.00
Streda: 8.00-11.30 -- 12.30-15.30
Štvrtok ------------------
Piatok 8.00-11.30 -- 12.30-14.30
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň
Pokladničné hodiny
Pondelok: 8.00-11.30 -- 12.30-15.00
Utorok: 12.30-15.00
Streda: 8.00-11.30 -- 12.30-15.30
Štvrtok ------------------
Piatok 8.00-11.30 -- 12.30-14.30
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň

Kontaktné údaje na vedúcich pracovníkov a referentov mestského úradu:

Primátor mesta
Patrik Magdoško
tel.: 056 381 24 82
e-mail: primator@strazske.sk
Vedúci ekonomického oddelenia
Ing. Mária Lecáková
tel.: 056 688 69 52
e-mail: maria.lecakova@strazske.sk
Referent matriky
Mgr. Marcela Danková
tel.: 056 688 69 53
e-mai: marcela.dankova@strazske.sk
Referent školstva
PhDr. Alena Jurečková
tel.: 056 381 24 84
e-mail: alena.jureckova@strazske.sk
Referent pre projekty a granty
Ing. Silvia Miklošová
tel.: 056 688 69 54, 0918 642 514
e-mail: silvia.miklosova@strazske.sk
Referent výstavby (Spoločný stavebný úrad)
Janette Miškovičová
tel.: 056 381 24 79
e-mail: janette.miskovicova@strazske.sk
Referent správy a údržby budov
Jozef Konečný
tel.: 0918 698 237
e-mail: strazske@strazske.sk
Referát živ.prostredia, PO a BP Spol. OÚ pre ŽP
Mgr. Katarína Danišová - odpadové hospodárstvo
tel.: 0911 916 921
e-mail: katarina.danisova@mspsstrazske.sk
Ing. Marcel Kopčo - Spol.OÚ pre ŽP - 0907 998 224
Mgr. Peter Vaľo - PO a BP - 0915 238 118
 
Referent kultúry a športu
 
tel.: 0905 645 023
e-mail: alena.jureckova@strazske.sk
Prednosta mestského úradu
Mgr. Mária Hajdučková
tel.: 056 381 24 74
e-mail: prednosta@strazske.sk
Referent účtovníctva
Ing. Regina Kovaľová
tel.: 056 381 24 80
e-mail: regina.kovalova@strazske.sk
Referent sociálnych vecí
Mgr. Martina Kužmová
tel.: 056 381 24 83
e-mail: martina.kuzmova@strazske.sk
Referent správy daní a poplatkov
Katarína Duncová
tel.: 056 688 69 51
e-mail: katarina.duncova@strazske.sk
Referent personalistiky a miezd
Mgr. Ľubica Siváková
tel.: 056 688 69 42
e-mail: lubica.sivakova@strazske.sk
Referent pokladne
Dana Kmecová 
tel.: 056 688 69 41
e-mail: dana.kmecova@strazske.sk
Referent pre správu majetku a podnikanie
Mgr. Zuzana Voľanská
tel.: 056 381 24 76
e-mail: zuzana.volanska@strazske.sk
Správca počítačovej siete a web stránky

tel.: 
e-mail: strazske@strazske.sk
Referent knižnice
Mgr. Veronika Hrabeková
tel.: 056 647 78 14
e-mail: kniznica@strazske.sk
Hlavný kontrolór
Mgr. Ján Škutka
tel.: 056 688 69 57
e-mail: jan.skutka@strazske.sk
Sekretariát (podateľňa)
Jana Balická
tel.: 056 649 14 31
e-mail: jana.balicka@strazske.sk
Náčelník mestskej polície
Radoslav Pehanič, poverený riadením mestskej polície
tel.: 056 688 69 56, 0908 082 828
e-mail: radoslav.pehanic@strazske.sk
Mestský policajt
Matúš Mihaľo
tel.: 056 6491225, 0908 082 828
e-mail: matus.mihalo@strazske.sk
Mestský policajt
Maroš Mešťan
tel.: 056 6491225, 0908 082 828
e-mail: maros.mestan@strazske.sk
Mestský policajt

tel.: 056 6491225
e-mail:
Mestský policajt
Peter Danko
tel.: 056 6491225, 0908 082 828
e-mail: mestska.policia@strazske.sk
Referent pre projekty a granty
 
tel.: 
e-mail:
Terénny sociálny pracovník
Mgr. Oxana Slepáková
tel.: 0917 708 099
e-mail: tspstrazske@strazske.sk
Terénny sociálny pracovník
Mgr. Dana Semanová
tel.: 0917 708 100
e-mail: tspstrazske@strazske.sk