Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestský úrad

Stránkové hodiny
Pondelok: 8.00-11.30 -- 12.30-15.00
Utorok: 12.30-15.00
Streda: 8.00-11.30 -- 12.30-15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00-11.30 -- 12.30-14.30
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň
Stránkové hod. Matričný úrad
Pondelok: 8.00-11.30 -- 12.30-15.00
Utorok: 12.30-15.00
Streda: 8.00-11.30 -- 12.30-15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00-11.30 -- 12.30-14.30
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň
Pokladničné hodiny
Pondelok: 8.00-11.30 -- 12.30-15.00
Utorok: 12.30-15.00
Streda: 8.00-11.30 -- 12.30-15.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00-11.30 -- 12.30-14.30
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň

Kontaktné údaje na vedúcich pracovníkov a referentov mestského úradu:

Primátor mesta
Ing. Vladimír Dunajčák
tel.: 056 381 24 82
e-mail: primator@strazske.sk
Vedúci ekonomického oddelenia
Ing. Mária Lecáková
tel.: 056 688 69 52
e-mail: maria.lecakova@strazske.sk
Referent matriky
Mgr. Marcela Danková
tel.: 056 688 69 53
e-mai: marcela.dankova@strazske.sk
Referent školstva
PhDr. Alena Jurečková
tel.: 056 381 24 84
e-mail: alena.jureckova@strazske.sk
Referent výstavby (Spoločný stavebný úrad)
Janette Miškovičová
tel.: 056 688 69 54
e-mail: janette.miskovicova@strazske.sk
Referent výstavby
Janette Miškovičová
tel.: 056 381 24 79
e-mail: janette.miskovicova@strazske.sk
Referent správy a údržby budov
Jozef Konečný
tel.: 0918 698 237
e-mail:
Referent živ.prostredia, PO a BP Spol. OÚ pre ŽP
Marta Bočková
tel.: 056 381 24 78
e-mail: marta.bockova@strazske.sk
Referent kultúry a športu
Silvia Pavlišinová
tel.: 056 649 12 43
e-mail: kultura@strazske.sk
Prednosta mestského úradu
Ing. Dušan Cacara
tel.: 056 381 24 74
e-mail: dusan.cacara@strazske.sk
Referent účtovníctva
Ing. Regina Kovaľová
tel.: 056 688 69 41
e-mail: regina.kovalova@strazske.sk
Referent sociálnych vecí
Mgr. Martina Kužmová
tel.: 056 381 24 83
e-mail: martina.kuzmova@strazske.sk
Referent správy daní a poplatkov
Katarína Duncová
tel.: 056 688 69 51
e-mail: katarina.duncova@strazske.sk
Referent personalistiky a miezd
Mgr. Ľubica Siváková
tel.: 056 688 69 42
e-mail: lubica.sivakova@strazske.sk
Referent pokladne
Bc. Andrea Hudáková
tel.: 056 381 24 80
e-mail: andrea.hudakova@strazske.sk
Referent pre správu majetku a podnikanie
Mgr. Zuzana Voľanská
tel.: 056 381 24 76
e-mail: zuzana.volanska@strazske.sk
Správca počítačovej siete a web stránky
Peter Kičinka
tel.: 0905 645 023
e-mail: peter.kicinka@strazske.sk
Referent knižnice
Silvia Pavlišinová
tel.: 056 647 78 14
e-mail: kniznica@strazske.sk
Hlavný kontrolór
Ing. Miloš Marko
tel.: 056 688 69 57
e-mail: milos.marko@strazske.sk
Sekretariát (podateľňa)
Jana Balická
tel.: 056 649 14 31
e-mail: jana.balicka@strazske.sk
Náčelník mestskej polície
Štefan Román
tel.: 056 688 69 56
e-mail: stefan.roman@strazske.sk
Mestský policajt
Matúš Mihaľo
tel.: 056 688 69 56
e-mail: matus.mihalo@strazske.sk
Mestský policajt
Maroš Mešťan
tel.: 056 688 69 56
e-mail: maros.mestan@strazske.dcom.sk
Mestský policajt
Radoslav Pehanič
tel.: 056 688 69 56
e-mail: radoslav.pehanic@strazske.dcom.sk
Mestský policajt
Peter Danko
tel.: 056 688 69 56
e-mail:
Referent pre projekty a granty
Ing. Lucia Harmanová
tel.: 0918 642 514
e-mail: lucia.harmanova@strazske.sk
Terénny sociálny pracovník
Mgr. Oxana Slepáková
tel.: 0917 708 100
e-mail: oxana.slepakova@strazske.sk
Terénny sociálny pracovník
Mgr. Lucia Čatlošová
tel.: 0917 708 099
e-mail: lucia.catlosova@strazske.sk