Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
10.08.2020252/2020 (0.14 MB) (0.44 MB) (0.13 MB)
04.06.2020251/2020 (0.07 MB) (0.58 MB) (0.88 MB)
12.03.2020250/2020 (0.15 MB) (0.55 MB) (0.40 MB)
12.12.2019249/2019 (0.15 MB) (0.58 MB) (0.44 MB)
18.11.2019248/2019 (0.20 MB) (0.27 MB) (0.22 MB)
19.09.2019247/2019 (0.15 MB) (0.80 MB) (0.44 MB)
21.08.2019246/2019 (0.19 MB) (0.39 MB)
27.06.2019245/2019 (0.07 MB) (0.49 MB) (0.17 MB)
11.04.2019244/2019 (0.21 MB) (1.07 MB) (0.92 MB)
07.03.2019243/2019 (0.20 MB) (0.41 MB) (0.42 MB)
24.01.2019242/2019 (0.21 MB) (0.59 MB) (0.48 MB)
14.12.2018241/2018 (0.15 MB) (0.78 MB) (0.57 MB)
30.11.2018240/2018 (0.21 MB) (0.44 MB) (0.45 MB)
27.09.2018239/2018 (0.21 MB) (0.62 MB) (0.46 MB)
28.06.2018238/2018 (0.21 MB) (0.78 MB) (0.47 MB)
Počet záznamov: 95 (Strana 2 z 7) - << 1 2 3 4 5 >>