Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201941Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadová 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov , IČO: 50 615 351Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“14400.00
201933Antik Telekom s.r..o., Čárskeho 10, 04001 Košice, IČO: 36191400Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta13962.19
201932Ján Bystrianský - BRICK-BOX ENGINEERING, Helsinská 263/21, 04013 Košice, IČO 45565201Výkon stavebného dozoru pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“9200.00
201931Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO:50 615 351Zabezpečenie služby externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“9120.00
201912M&K PROJEKT BUILDING, s. r. o., Opatovská cesta 10, 04001 Kočice, IČO: 45602719vypracovanie projektovej dokumentácie " Obnova klziska v Strážskom "9000,00
201911M.CUP Production, Na Pažiti 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47065125Multifunkčné ihrisko Strážske84748,63
201834Ardecom, s.r.o., Fidlíková 99, 06601 Humennéuskutočnenie prác "Oprava schodiska k objektu reštaurácie s.č. 510 Strážske"5641,03 €
201833Ing. Lendáč Ľuboš, Agátová 186/1, 072 22 Strážskeuskutočnenie prác "Oprava strechy bufet park Strážske"12264,43 €
201832KEZ s.r.o., 066 01 Jasenov 332uskutočnenie prác "Odberné elektrické zariadenie, bufet park Strážske"6794,00 €
201831Stavoconzult, spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovceuskutočnenie prác "Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom"425228,70 €
201826Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobranceuskutočnenie prác "Rozšírenie distribučnej siete, plynovod ul. Za záhradami v meste Strážske"10191,84 €
201825Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košiceposkytnutie služby "Výstavba zberného dvora v meste Strážske"10710,00 €
201824Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košiceposkytnutie služby "Výstavba kompostoviska v meste Strážske"10710,00 €
201823PARKONA s.r.o., Obrancov mieru 6, 08001 Prešovuskutočnenie prác "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v meste Strážske"17976,79 €
201822JOZEF ROVŇÁK - EXCEL, s.r.o., 07221 Petrovce nad Laborcom 15poskytnutie služby "Spracovanie,tlač brožúry Strážske"5995,00 €
Počet záznamov: 75 (Strana 1 z 5) - 1 2 3 4 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €