Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Ochrana ovzdušia

Mesto v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva najmä súhlasy na povoľovanie stavieb, zmeny a uvedenie do prevádzky malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), napr. tepelné a technologické zdroje a vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

V roku 2022 boli vydané záväzným stanoviskom 3 súhlasy na povolenie stavby MZZO v rodinných domoch a rozhodnutím povolená 1 zmena MZZO.

V roku 2023 je v meste pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov povolených celkom 73 MZZO; z toho:
39 zdrojov - lokálne vykurovanie s palivom zemný plyn,
5 zdrojov - lokálne vykurovanie s palivom drevo,
2 zdroje - lokálne vykurovanie s palivom propán-bután,
1 zdroj - lokálne vykurovanie s palivom uhlie,
1 zdroj - biodegradačná plocha
1 zdroj - čistiareň odpadových vôd,
2 zdroje - stáčanie chemikálií,
1 zdroj - ohrev zemného plynu,
1 zdroj - pekárenské pece,
1 zdroj - impregnovanie a sušenie motorov,
2 zdroje - lakovňa,
1 zdroj – čerpacia stanica LPG,
2 zdroje - spracovanie dreva,
14 zdrojov sa v súčasnosti nevyužíva, resp. je mimo prevádzky a jeden zdroj bol zrušený.
Kontakt:
referent životného prostredia
tel.: 056 6491 431 
strazske@strazske.sk
Súvisiace dokumenty:
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 4/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  (0.73 MB)
  • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Strážske  (3.50 MB)
Súvisiace tlačivá:
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na inštaláciu technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  (0.05 MB)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  (0.19 MB)
  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výčky poplatku za znečistenie ovzdušia  (0.08 MB)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  (0.07 MB)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  (0.06 MB)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  (0.07 MB)