Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Ochrana ovzdušia

Mesto v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva najmä súhlasy na povoľovanie stavieb, zmeny a uvedenie do prevádzky malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), napr. tepelné a technologické zdroje a vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia.
V roku 2020 nebol vydaný žiaden súhlas na povolenie stavby MZZO.
V roku 2021 je v meste povolených celkom 77 MZZO; z toho:
45 zdrojov - lokálne vykurovanie s palivom zemný plyn,
8 zdrojov - lokálne vykurovanie s palivom drevo,
2 zdroje - lokálne vykurovanie s palivom propán-bután,
1 zdroj - lokálne vykurovanie s palivom uhlie,
1 zdroj - skládka odpadov,
2 zdroje - biodegradačná plocha
1 zdroj - čistiareň odpadových vôd,
2 zdroje - stáčanie chemikálií,
1 zdroj – výroba čpavkovej vody,
2 zdroje - ohrev zemného plynu,
1 zdroj - pekárenské pece,
1 zdroj - čistenie cisterien,
1 zdroj - čistenie sudov
1 zdroj - impregnovanie a sušenie motorov,
2 zdroje - lakovňa,
1 zdroj - čerpacia stanica PHM,
1 zdroj – čerpacia stanica LPG,
2 zdroj - spracovanie dreva,
2 zdroje - špedičná činnosť
11 zdrojov sa v súčasnosti nevyužíva, resp. je mimo prevádzky.
Kontakt: Marta Bočková
referentka životného prostredia
tel.:+421 56 381 24 78
marta.bockova@strazske.sk
Súvisiace dokumenty:
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 4/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  (0.73 MB)
  • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiriadenia kvality ovzdušia - územie mesta Strážske  (3.50 MB)
Súvisiace tlačivá:
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na inštaláciu technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  (0.05 MB)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu  (0.19 MB)
  • Oznámenie údajov potrebných pre určenie výčky poplatku za znečistenie ovzdušia  (0.08 MB)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  (0.07 MB)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  (0.06 MB)
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  (0.07 MB)