Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Tlačivá

Kategória Názov PDFRTF/DOCX 
Všeobecná správaOznámenie o začatí prevádzkovania a oznámenie prevádzkovej doby (0.14 MB) (0.01 MB)
Všeobecná správaOznámenie o usporiadaní podujatia (0.15 MB) (0.01 MB)
SociálneŽiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky (0.13 MB) (0.02 MB)
Všeobecná správaOznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. (3.00 MB)
Dane a poplatkyŽiadosť o vrátenie poplatku (pomernej časti) (0.32 MB) (0.05 MB)
Dane a poplatkyŽiadosť o zníženie poplatku (0.55 MB) (0.05 MB)
Dane a poplatkyOznámenie poplatkovej povinnosti (0.44 MB) (0.11 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (0.05 MB) (0.05 MB)
Všeobecná správaVyúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle VZN č. 5/2010 (0.22 MB) (0.07 MB)
Všeobecná správaŽiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Strážske v zmysle VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Strážske (0.53 MB) (0.10 MB)
Nájomné bytyČestné vyhlásenie k žiadosti o byt (0.17 MB) (0.05 MB)
Nájomné bytyŽiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte postavenom s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (0.44 MB) (0.06 MB)
Nájomné bytyŽiadosť o byt (0.25 MB) (0.09 MB)
SociálneŽiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (0.25 MB) (0.05 MB)
SociálneŽiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (0.41 MB) (0.29 MB)
Počet záznamov: 47 (Strana 1 z 4) - 1 2 3 4 >>