Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
Zmluva o dieloPEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO:00155763Stavebné úpravy budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske01.04.202107.04.2021
3/2021Zmluva o nájmeMegalodon DARTS, IČO: 53 205 731, Vihorlatská 621/2, 072 22 StrážskePrenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory30.04.202107.04.2021
2/2021Zmluva o nájmeDerma ls, s.r.o., Jána Hollého 737/93, 071 01 Michalovce, IČO: 46 007 130Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory30.03.202107.04.2021
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M108Dodatok č. 3Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Poskytnutie nenávratného finančného príspevku17.03.202124.03.2021
01-03/2021Zmluva o dieloMARBER spol.s.r.o., Vaľaškovská 2, 06601 HumennéOsvetlenie mosta cez rieku Laborec v Strážskom19.02.202119.03.2021
IROP-D1-302021K375-222-13Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov10.03.202118.03.2021
SC2020/326/Mesto StrážskeZmluva o združených dodávkach zemného plynuMET Slovakia, a.s., Rajská 7, 81108 Bratislava, IČO: 45860637Zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu31.12.202123.02.2021
24ZVS0000789874UZmluva o pripojeníVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361Záväzok PDS zabezpečiť v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadateľa04.02.202109.02.2021
Kúpna zmluvaHATOPtrend, s.r.o., Jarná 413/2 Zemplínska Teplica, IČO: 51172585Interiérové vybavenie v rámci projektu prístavby a rekonštrukcie Materskej školy Strážske.05.02.202108.02.2021
4/2020Zmluva o nájmeAgro družstvo Staré, Zbudza, 072 23 Staré, IČO: 31719171prenájom poľnohosp. pôdy26.11.202002.02.2021
Zmluva o poskytovaní služiebDZS-M. K. TRANS,s. r.o., Staničná 3, IČO: 36588181zriadenie MOM21.01.202122.01.2021
20/2530/0004Zmluva o pripojeníANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho lO, 040 01 KošiceANTIK Pripojenie - WiFi pre Teba06.11.202021.01.2021
Zmluva o poskytovaní služiebDZS-M. K. TRANS,s. r.o., Staničná 3, IČO: 36588181Zriadenie MOM20.01.202120.01.2021
1/2021Zmluva o poskytovaní služiebMestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35556773Plnenie povinností na úseku nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi07.01.202112.01.2021
VO/2020Dodatok č. 2 k zmluve VO/2020 zo dňa 29. 04. 2020PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO:00155763doplnenie stavebných prác nevyhnutných pre riadne ukon čenie a odovzdanie diela bez závad v zmysle ZoD11.01.202111.01.2021
Počet záznamov: 801 (Strana 1 z 54) - 1 2 3 4 >>