Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
2020/128/2677Zmluva o návratnej finančnej výpomociMinisterstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5,81782 BratislavaNávratná finančná výpomoc21.10.202028.10.2020
20/42/010/40DohodaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 30794536Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.12.10.202026.10.2020
19/2020Zmluva o poskytnutí dotácieRímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, Mierová 9, 072 22 Strážske, IČO: 35506059poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske07.10.202016.10.2020
4905.0062086VVAZmluva o dieloEUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 04017 Košice, IČO: 31651518Oprava chodníka a spevnených plôch v meste Strážske15.10.202016.10.2020
1043/6353/KZ-2020Kúpna zmluvaSlovenská republikav správe Slovenská správa ciest, Miletičová č. 19, 82619 Bratislava, IČO: 003328Predaj nehnuteľnosti13.10.202015.10.2020
848/2020/UZZmluva o kontokorentnom úvereVšeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 BratislavaČerpanie finančných prostriedkov13.10.202014.10.2020
18/2020Zmluva o poskytnutí dotácieMiestny spolok Slovenský červený kríž Strážske, Zámočnícka 513, 072 22 Strážske, IČO: 00416215Poskytnutie dotácie pre Miestny spolok Slovenský červený kríž Strážske zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske.07.10.202012.10.2020
20/42/012/75DohodaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce, IČO: 30794536Aktivácia plnoletých členov domácnosti, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi07.09.202008.10.2020
17/2020Zmluva o poskytnutí dotácieŠportový klub Strážske, Mládeže 2, 072 22 Strážske, IČO: 17077648poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske25.09.202008.10.2020
33Dodatok č. 33 ZmluveMestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35556773Predmetom dodatku č. 33 je prevod majetku do správy Mestského podniku služieb Mesta Strážske k dátumu 1.10.2020.07.10.202007.10.2020
2Dodatok č. 2 k zmluveZákladná škola Strážske, Mierová 1, 072 22 StrážskeMultifunkčné ihrisko pri ZŠ07.10.202007.10.2020
34Dodatok k Zmluve ospráve majetku mesta uzatvorenej dňa 2.3.2009Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, IČO: 35556773Zametací stroj Mathieu MC11007.10.202007.10.2020
20/2020Inominatná zmluvaMarius Pedersen, a.s., Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 34115901Stanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ vykonávať výkup papiera a lepenky od fyzických osôb07.10.202007.10.2020
15/2020Zmluva o poskytnutí dotácieMMA – CROSSFIT, o.z., Mierová 196/44, 07222 Strážske, IČO: 50658964poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre MMA – CROSSFIT, o.z.30.07.202007.10.2020
5190040372Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31 595545,Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.09.202007.10.2020
Počet záznamov: 766 (Strana 1 z 52) - 1 2 3 4 >>