Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie.
Odkaz na Centrálny register zmlúv: https://crz.gov.sk

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia  
60/2024Zmluva o dieloIng. Marek Petrík – PROJEKCIA, Jarková 1431/40, 082 71 LipanyVypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom „Ihrisko pre každé dieťa“21.05.202424.05.2024
51/2024Zmluva o umiestnení reklamyPhartemide s. r. o., Námestie slobody 52, 066 01 HumennéObstarávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXVI. Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa17.05.202417.05.2024
50/2024Zmluva o umiestnení reklamyMEDIJOMA s. r. o., Lekáreň Farmácia Strážske, Námestie slobody 52, 066 01 HumennéObstarávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXVI. Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa17.05.202417.05.2024
49/2024Zmluva o umiestnení reklamyAgrovýkrm Spiš, s. r. o., Boleráz 413, 919 08 BolerázObstarávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXVI. Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa17.05.202417.05.2024
48/2024Zmluva o umiestnení reklamyChemko, a. s. Slovakia, Mlynské nivy 10, 821 09 BratislavaObstarávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa umiestniť počas XXVI. Strážčanského jarmoku reklamu propagujúcu objednávateľa14.05.202415.05.2024
27/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Slovenský rybársky zväz-Miestna organizácia Michalovce, Nám. osloboditeľov 66, 071 01 MichalovcePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre Slovenský rybársky zväz na rok 202410.05.202410.05.2024
37/2024Kúpna zmluvaAutolanc, s. r. o., Sídlisko Poľana 801/69, 066 01 HumennéOdplatný prevod vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho k nasledovným nehnuteľnostiam07.05.202408.05.2024
24/42/054/1179Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obceÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Saleziánov 1, 071 01 MichalovceÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec24.04.202408.05.2024
01-05/2024Zmluva o dieloMarber, spol. s. r. o., Vaľaškovská 2, 066 01 HumennéZáväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Park Strážske - nové odberné elektrické zariadenie “03.05.202406.05.2024
36/2024Zmluva o dieloATLF Group, s. r. o., Sídlisko Poľana 801/69, 066 01 HumennéZáväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo: Názov stavby : Kotolňa Strážske – odstránenie stavby02.05.202403.05.2024
5190063850Poistná zmluvaKomunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu30.04.202403.05.2024
35/2024Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010Mestský bežecký oddiel Strážske, Komenského 669, 072 22 StrážskePoskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre Mestský bežecký oddiel na reprezentáciu mesta Strážske22.04.202424.04.2024
34/2024Inominantná zmluva pre zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním s komunálnymi odpadmiTatiana Bindzárová - Tomáš Bindzár, Bindzi, Okružná 485/50, 072 22 StrážskeStanovenie podmienok, za ktorých môže poskytovateľ vykonávať výkup kovového odpadu od fyzických osôb v súlade s § 16 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na prevádzke ul. Obchodná, Strážske.22.04.202422.04.2024
9028871Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednostiKooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 BratislavaPoistenie majetku a zodpovednosti11.04.202417.04.2024
32/2024Zmluva o poskytovaní služiebOMNEA, s. r. o., Kúpeľská 654/61, 073 01 SobranceZáväzok poskytovateľa poskytovať služby podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za ich poskytovanie24.03.202412.04.2024
Počet záznamov: 1333 (Strana 1 z 89) - 1 2 3 4 >>