Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
5100307466CDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektrinyVýchodoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44483767Dodatok č. 122.05.202025.05.2020
Zmluva o spoluprácia a financovaníSlovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308Predmetom tejto zmluvy je vzájomná úprava práva povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s uznesením vlády SR za podmienok a spôsobom stanoveným v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, v zmysle ktorej je partner priamym realizáto20.05.202020.05.2020
Darovacia zmluvaTEPOMA, s.r.o., Mojmírova 4, 040 01 Košice, IČO: 50868845Predmetom zmluvy je bezodplatné poskytnutie nepeňažného daru (špecifikácia): hygienické jednorazové rúška14.05.202018.05.2020
Z20209392_ZKúpna zmluvaNORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o, Hraničná 2A/4533, 05801 Poprad, Slovenská republika IČO: 31734553Čistiace zariadenie pozemných komunikácií13.05.202014.05.2020
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Dodatok č. 5 k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fonfov EÚ, Karloveská 2, 84104 Bratislavazapracovanie aktualizácií 10/2018 a 04/2019 a zníženie výšky NFP30.04.202013.05.2020
Zmluva o združenej dodávke plynuinnogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie14.02.202005.05.2020
VO/2020Zmluva o dieloPEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, IČO: 00155764Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske29.04.202029.04.2020
Zmluva o prenájmeMartin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske, IČO: 44805641Predmetom tejto zmluvy je prenájom hnuteľných vecí t.j. strojov, prístrojov, technických zariadení a dlhodobého hmotného majetku31.12.201928.04.2020
Z20208289_ZKúpna zmluvaKONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika, IČO: 17639727Čistiace zariadenie pozemných komunikácií27.04.202028.04.2020
Mandátna zmluvaI&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A Trenčín, IČO: 46953248Materská škola Strážske – prístavba a rekonštrukcia20.04.202020.04.2020
9-1313-KZ/2019Kúpna zmluvaSlovenská republika, konajúca prostredníctvom správcu Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501pozemok registra E-KN parcelné číslo 1705/911.04.202017.04.2020
186/2004Zmluva o nájme nebytových priestorovRadoslav Lipovský, Ľudovíta Štúra 550, 072 22 Strážske, IČO: 40937771Úhrada za nájom a poskytované služby sa doterajšie ustanovenia upravené dodatkami menia01.04.202001.04.2020
174/2004Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorovMichal Knap, Pod hradom 400, 072 22 Strážske, IČO: 32678860Úhrada za nájom a poskytované služby sa doterajšie ustanovenia upravené dodatkom č. 1 menia01.04.202001.04.2020
54/2019Dodatok č. 1 k zmluve 54/2019Martin Hajdučko, Jahodná 518/1, 072 22 Strážske, IČO: 44 805 641Pôvodný názov čl. 4 Zmluvy „Výška, splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia“ sa mení na názov „Výška a splatnosť nájomného a ostatných platieb a spôsob ich platenia“.13.03.202025.03.2020
Mandátna zmluvaPROGRESS & PROSPERITY, s.r.o., Z. Fábryho 26, 048 01 Rožňava,IČO: 52227952Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske13.03.202013.03.2020
Počet záznamov: 713 (Strana 1 z 48) - 1 2 3 4 >>