Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníka Predmet zmluvy Dátum uzavretia Dátum zverejnenia  
KŽP-PO4-SC431-2017-19/M108Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske12.02.201920.02.2019
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221dodatok č. 3 k zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku14.02.201920.02.2019
10/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaVolejbalový oddiel Strážske, ul. Okružná 492/60, 072 22 Strážske, IČO: 35566086Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske18.02.201920.02.2019
9/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaŠportový klub Strážske, ŠK, Mládeže 2, 072 22 Strážske, IČO: 17077648Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske18.02.201920.02.2019
1/2019Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 231/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava1Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 231/201815.02.201915.02.2019
8/2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestaTanečný aerobik, o.z., ul. Komenského 668, 072 22 Strážske, IČO: 42111358Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie pre Tanečný aerobik14.02.201915.02.2019
Zmluva o dieloIng. Jozef Schlosser, Makarenkova 1900/92 Ľubotice, 080 06 Prešov 6, IČO:14439301Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie12.02.201914.02.2019
Zmluva o dieloIng. Jozef Schlosser, Makarenkova 1900/92 Ľubotice, 080 06 Prešov 6, IČO:14439301Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie12.02.201914.02.2019
5/2019Darovacia zmluvaLESY Slovenskej republiky štátny podnikDarca daruje bezodplatne kmeň stromu04.02.201911.02.2019
24ZVS0000758927LZmluva o pripojeníVýchodoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 KošicePripojenie žiadateľa didistribúčnej sústavy07.02.201911.02.2019
ST/TEN-01-07-2018/OV/2018Zmluva o dieloSTAVOCONZULT, spol. s r,o, Stavbárov 3,07101 Michalovce, IČO: 44675488Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom10.07.201811.07.2018
ST/TEN-01-07-2018/OV/2018Dodadok č. 1 k zmluve o dieloSTAVOCONZULT spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44675488úprava označenia, zosúladenie položiek rozpočtu05.02.201907.02.2019
5190040105Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie31.01.201906.02.2019
7/2019Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 5/2010MMA – CROSSFIT, o.z., Mierová 196/44, 072 22 Strážske, IČO: 50658964Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Mesta Strážske pre MMA – CROSSFIT, o.z.01.02.201905.02.2019
11/2019Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcovReštaurácia a pizzéria Lavazu, Mierová 226, Strážske, IČO: 47525291Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania (obedov) pre dôchodcov s trvalým pobytom v meste Strážske31.01.201901.02.2019
KŽP-PO4-SC431-2017-19/N200Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske31.01.201931.01.2019
Počet záznamov: 590 (Strana 1 z 40) - 1 2 3 4 >>