Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Register povinne zverejňovaných zmluv

Číslo zmluvyNázov zmluvyIdentifikácia účastníkaPredmet zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejnenia 
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava IČO: 42181810Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom, stavebné úpravy a zateplenie objektu27.03.201730.03.2017
KŽP-PO4_SC431-2015-6/123Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201720.09.201820.09.2018
KŽP-PO4-SC431-2015-6/123/D1Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkukuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 27.03.201726.09.201726.09.2017
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v meste Strážske29.06.201811.07.2018
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Všeobecné ustanovenia20.09.201820.09.2018
Oznámenie Poskytovateľa č. 03/2018Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava, IČO: 42181810Zmenené znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku20.09.201820.09.2018
OPKZP-PO1-SC111-2017-23/221Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFPMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810zmena termínu začiatku realizácie aktivít projektu04.09.201811.09.2018
027-2018-CEZ-TP2Zmluva o reklameTP 2, s.r.o.Priemyselná 720, 072 22 StrážskeReklama obchodného mena05.09.201805.09.2018
5190040096Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.08.201805.09.2018
VMI0720201501systém triedeného zberu v obciachENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010systém triedeného zberu v obciach15.04.201620.04.2016
VMI0720201501Systém triedeného zberu v obciENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010popis systému triedeného zberu na území obce29.06.201804.09.2018
698/122/2018/IÚZmluva o postúpení práv a povinností stavebníkaVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 KošiceRozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske03.09.201803.09.2018
74/2018/2337Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkovMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinová 2, 81272 BratislavaPoskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác vojnových hroboch12.07.201828.08.2018
656/18/2018/zavod MIZmluva o budúcej zmluveVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 KošiceZriadenie vecného bremena02.08.201821.08.2018
521/15/2018/zavod MIZmluva o výkone majetku obceVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košicevýkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - miestnych rozvodov verejného vodovodu v meste Strážske odbornou organizáciou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) v súlade so z14.08.201814.08.2018
Zmluva o spolupráci a poradenstveA4A Agency 4 Academy s.r.o.Konzultačné služby10.08.201810.08.2018
Mandátna zmluvaJADOZ s.r.o., Tolstého 28, 040 01 Košice, IČO: 50 297 465Predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru12.06.201712.06.2017
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve uzavretej v zmysle §566 - 576 Obchodného zákonníkaJADOZ s.r.o., Tolstého 28, 040 01 Košice, IČO: 50 297 465Predmetom dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve na výkon stavebného dozoru07.08.201807.08.2018
5190040094Poistná zmluvaKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie30.07.201830.07.2018
26/2018Zmluva o poskytnutí dotácieRímskokatolícka cirkev, farnosť Strážske, Mierová 9, 07222, Strážske, IČO: 35506059Poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu09.07.201827.07.2018
594/17/2018/závodMIZmluva o budúcej zmluveVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 KošiceZriadenie vecného bremena11.07.201824.07.2018
128101 08U01Zmluva o poskytnutí podporyEnvironmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30796491Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske18.07.201824.07.2018
Počet záznamov: 531 (Strana 1 z 36) - 1 2 3 4 >>