Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Prednosta Mestského úradu

Prednosta vedie a organizuje prácu mestského úradu. Je zamestnancom mesta, ktorý:
a) zodpovedá za svoju činnosť primátorovi,
b) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí MsZ,
c) zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
d) plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov zamestnancov mesta a vnútornej a hospodárskej správy mestského úradu,
e) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora.
Prednostu mestského úradu vymenúva do funkcie na dobu neurčitú primátor mesta. Primátor ho zároveň aj odvoláva.
Kontakt:Mgr. Mária Hajdučková
tel.: 056 38 124 74
e-mail: prednostka@strazske.sk