Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Vysielanie v mestskom rozhlase

Uskutočňuje sa v dňoch: pondelok, streda, piatok po 14. hodine, vo výnimočných prípadoch podľa potreby.
V prípade záujmu o blahoželanie v rozhlase, je potrebné o to požiadať na referáte kultúry a športu MsÚ minimálne dva dni vopred s príslušným textom. Blahoželanie v rozhlase je zdarma pre jubilantov 70., 80., 90., a viac ročných.
(Podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mestský úrad Strážske získané osobné údaje môže používať výlučne na vymedzený alebo stanovený účel. Používať údaje pod zámienkou iného spracovania – napríklad hrať jubilantom v mestskom rozhlasu bez ich súhlasu nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.)
Poplatok za vysielanie v mestskom rozhlase – 5 Eur.
Od úhrady sú oslobodené relácie pre:
- Mestský úrad v Strážskom a organizácie v jeho zriaďovacej pôsobnosti,
- Obvodné oddelenie Policajného zboru SR pracovisko Strážske,
- hlásenia prevádzkovateľov inžinierskych sietí,
- oznamy charitatívneho a humanitného charakteru.
Nahlásenie poruchy mestského rozhlasu sa nahlasuje písomne na podateľňu MsÚ, osobne alebo telefonicky na tel. čísle: 056 6491 431.
Kontakt:
tel.: 056 649 14 31
e-mail: strazske@strazske.sk

Oznamy vysielané v mestskom rozhlase