Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Prevody nehnuteľného majetku z vlastníctva mesta Strážske

Mesto Strážske v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje prevody nehnuteľného majetku, ktorého hodnota je vyššia ako 20 násobok minimálnej mzdy v čase od januára 2011.

Druh majetku Nadobúdateľ Dátum prevodu Právny titul
Dielne, garáže pri Parku, súp. č. 304, parc. č. 85
o výmere 1258 m², parc. č.86/1 o výmere 4426 m²
Ján Ilčišin a Beáta Ilčišinová Mierová 630 072 22 Strážske 10. 05. 2011 Kúpna zmluva č. 1/2011
Automotoklub s pozemkom, ul. Družstevná súp. č. 785, parc. č. 458 o výmere 185 m² Martin Zambory Krivošťanská 517 Strážske 13. 12. 2011 Kúpna zmluva č. 19
Pozemok pod Jednotou,parc. č. 433/3 výmera 1092 m², parc. č. 433/10 výmera 420 m², parc. č. 433/11 výmera 266 m² COOP Jednota, s.d. Obchodná 2, Michalovce 21. 01. 2013 Kúpna zmluva
Pozemok pod MVE parc. č. 1823/5 o výmere 421 m², parc. č. 1823/6 o výmere 135 m², parc. č. 1823/7 o výmere 375 m² EUROSUPPORT, s.r.o. Cesta pod Hradovou 39, Košice 12. 02. 2013 Kúpna zmluva č. 25/2012
Trafostanica a pozemok súp. č. 284 parc. č. 438/3 o výmere 45 m² Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 26.11.2014 Kúpna zmluva č.0062/5330/2014
Trafostanica a pozemok súp. č. 230 parc. č. 115 o výmere 45 m² Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 26.11.2014 Kúpna zmluva č.0344/5330/2014
Pozemok pod Lemon Market parc. č. 2085/9 o výmere 1879 m² parc. č. 2085/12 o výmere 971 m² LEMON MARKET, s.r.o. Mierová 34 Humenné 10. 03. 2016 Kúpna zmluva č. 57/2015