Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko ROK 2022 | ROK 2021 | ROK 2020 | ROK 2019 | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenie 
14.03.2016222/2016 (0.18 MB) (0.41 MB) (0.29 MB)
11.02.2016221/2016 (0.20 MB) (0.59 MB) (0.32 MB)
10.12.2015220/2015 (0.20 MB) (0.55 MB) (0.30 MB)
20.11.2015219/2015 (0.18 MB) (0.38 MB) (0.27 MB)
29.10.2015218/2015 (0.20 MB) (0.59 MB) (0.41 MB)
10.09.2015217/2015 (0.20 MB) (0.66 MB) (0.30 MB)
24.08.2015216/2015 (0.19 MB) (0.40 MB) (0.28 MB)
25.06.2015215/2015 (0.19 MB) (0.69 MB) (0.36 MB)
24.04.2015214/2015 (0.19 MB) (0.61 MB) (0.33 MB)
05.03.2015213/2015 (0.19 MB) (0.68 MB) (0.41 MB)
28.01.2015212/2015 (0.19 MB) (0.57 MB) (0.32 MB)
12.12.2014211/2014 (0.19 MB) (0.44 MB) (0.39 MB)
02.10.2014210/2014 (0.19 MB) (0.55 MB) (0.30 MB)
15.07.2014209/2014 (0.18 MB) (0.39 MB) (0.27 MB)
26.06.2014208/2014 (0.19 MB) (0.57 MB) (0.32 MB)
Počet záznamov: 95 (Strana 4 z 7) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>