Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestská polícia Strážske

Mestská polícia v Strážskom vznikla na základe prijatia Všeobecne záväzného nariadenia č.6/91  na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12. 9. 1991 Prílohu k VZN mesta Strážske o zriadení mestskej polície tvorí aj organizačný poriadok mestskej polície v Strážskom. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh (§ 4 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii).

Mestskú políciu v Strážskom tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta Strážske. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Mestská polícia v Strážskom  má v súčasnosti 5 členov. Na čele mestskej polície stojí náčelník mestskej polície, ktorý jej činnosť riadi.

Kontakt:Námestie Alexndra Dubčeka 300
072 22 Strážske
tel.: +421 56 64 91 225
mobil: +421 908 08 28 28
e-mail: mestska.policia@strazske.sk
Náčelník mestskej polície:Radoslav Pehanič, poverený riadením mestskej polície
tel.: +421 56 68 869 56
mobil: +421 908 082 828
e-mail: radoslav.pehanic@strazske.sk