Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Komisie Mestského zastupitelstva v Strážskom

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ). Zloženie a úlohy jednotlivých komisií vymedzuje MsZ. Komisie sú stálymi alebo dočasnými, poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi, pričom nemôžu ukladať úlohy alebo prijímať záväzné uznesenia smerujúce k mestskému úradu a iným úradom, orgánom a organizáciám zriadeným v meste. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených MsZ. Návrh na zriadenie komisií MsZ predkladá primátor alebo poslanci MsZ a návrhy na členov týchto komisií predkladá predseda príslušnej komisie. Pri zložení členov komisií MsZ sa prihliada na návrhy politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Rokovanie komisií sa riadi plánom práce a rokovacím poriadkom vypracovanými jednotlivými komisiami. Administratívne práce a činnosť jednotlivých komisií zabezpečuje zapisovateľ, ktorý je spravidla zamestnancom mestského úradu s výnimkou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej členmi môžu byť iba poslanci.

Komisia výstavby a územného plánu a správy infraštruktúryPredseda: Miroslav Kusý
Zapisovateľ: Ing. Ján Rohaľ
Člen: Jozef Matuch
Člen: Peter Malík
Člen: Karel Bermann
Člen: Vladimír Šandor
Člen: Jozef Vargovič
Člen: Ing. Viliam Olbricht
Komisia ochrany a tvorby životného prostrediaPredseda: p. Martin Šuľak
Zapisovateľ: Marta Bočková
Člen: Ing. Eva Búciová
Člen: Ing. Ladislav Dunaj
Člen: Lucia Šandorová
Člen: Ing. Ondrej Drutár
Člen: Mgr. Jana Konečná
Člen: Ing. Ladislav Búci
Člen: Mgr. Svetlana Murínová
Komisia bytová, obchodu a podnikateľskej činnostiPredseda: Michal Knap
Zapisovatelia: Mgr. Zuzana Voľanská, Bc. Andrea Hudáková
Člen: Ing. Peter Mulík
Člen: Mgr. Ingrid Mišková
Člen: Silvia Magurová
Člen: Bc. Martin Kováč
Člen: Ing. Martin Hajdučko
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctvaPredseda: MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Zapisovateľ: Bc. Andrea Hudáková
Člen: PhDr. Alena Jurečková
Člen: Slávka Kováčová
Člen: Margita Bočková
Člen: Vratislav Lipovský
Komisia kultúry, školstva a mládežePredseda: Mgr. Ľuboš Marek
Zapisovateľ: PhDr. Daniela Sabadošová
Člen: Mgr. Iveta Hudáková
Člen: Mgr. Eva Lacová
Člen: PaedDr. Eva Matuchová
Člen: Miroslav Kusý
Člen: Alica Fedáková
Člen: PhDr. Slávka Rudačková, PhD.
Člen: Johana Románová
Finančná komisiaPreseda: Ing. Ondrej Drutár
Zapisovateľ: Ing. Mária Lecáková
Člen: PaedDr. Eva Matuchová
Člen: Mgr. Michal Polák
Člen: Martin Zeleňák
Člen: Marek Michlovič
Člen: Jana Lipovská
Člen: Miroslav Kusý
Člen: Michal Knap
Športová komisiaPredseda: Marek Michlovič
Zapisovateľ: PhDr. Daniela Sabadošová
Člen: MUDr. Marián Maškulík
Člen: Jaroslav Zambory
Člen: Pavol Meňovčík
Člen: Jana Balická
Člen: Alena Kravecová
Člen: Štefan Roman
Člen: Ing. Milan Varšo
Člen: Radoslav Pehanič
Ochrany verejného poriadkuPredseda: Jozef Meňovčík
Zapisovateľ: Štefan Roman
Člen: Mgr. Ľuboš Marek
Člen: MVDr. Ladislav Búci
Člen: Mgr. Martin Tejgi
Člen: Marek Barláš
Člen: Bc. Martin Obšatnik
Vyraďovacia komisiaPredseda: Vladimír Šandor
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Voľanská
Člen: Vratislav Lipovský
Člen: Martin Šuľak
Člen: Adriana Soltészová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (357/2004 Z. z.)Predseda: MUDr. Marián Maškulík
Člen: Miroslav Kusý
Člen: Marek Michlovič
Člen: Vladimír Šandor
Redakčna radaPreseda: PaedDr. Jana Dzurillová.
Člen: Marek Michlovič
Člen: Gabriela Grmolcová
Člen: Mgr. Vladislava Babjáková
Člen: Mgr. Beáta Danková
Člen: Mgr. Viera Marková
Člen: Peter Kičinka
Člen: Danka Baánová