Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Komisie Mestského zastupitelstva v Strážskom

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ). Zloženie a úlohy jednotlivých komisií vymedzuje MsZ. Komisie sú stálymi alebo dočasnými, poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi, pričom nemôžu ukladať úlohy alebo prijímať záväzné uznesenia smerujúce k mestskému úradu a iným úradom, orgánom a organizáciám zriadeným v meste. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených MsZ. Návrh na zriadenie komisií MsZ predkladá primátor alebo poslanci MsZ a návrhy na členov týchto komisií predkladá predseda príslušnej komisie. Pri zložení členov komisií MsZ sa prihliada na návrhy politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Rokovanie komisií sa riadi plánom práce a rokovacím poriadkom vypracovanými jednotlivými komisiami. Administratívne práce a činnosť jednotlivých komisií zabezpečuje zapisovateľ, ktorý je spravidla zamestnancom mestského úradu s výnimkou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej členmi môžu byť iba poslanci.

Komisia výstavby a územného plánu a správy infraštruktúryPredseda: Ing. Viliam Olbrich, PhD.
Zapisovateľ: Janette Miškovičová
Člen: Jozef Matuch
Člen: Peter Žinčák
Člen: Štefan Dilik
Člen: Jozef Vargovič
Člen: Miroslav Kusý
Komisia ochrany a tvorby životného prostrediaPredseda: Peter Malík
Zapisovateľ: Marta Bočková
Člen: Helena Besterciová
Člen: Jozef Kunč
Člen: Mgr. Jana Konečná
Člen: Martin Šuľak
Člen: Ing. Ondrej Drutár
Člen: Ing. Viliam Olbricht, PhD.
Člen: PaedDr. Eva Matuchová
Člen: Mgr. Svetlana Murínová
Bytová komisia Predsedníčka: Danka Baánová
Zapisovateľ: Mgr. Martina Kužmová
Člen: Ing. Peter Mulík
Člen: Mgr. Ingrid Mišková
Člen: Silvia Magurová
Člen: Bc. Martin Kováč
Člen: Ing. Martin Hajdučko
Člen: Michal Knap
Komisia obchodu a podnikateľskej činnostiPredsedníčka: Danka Baánová
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Voľanská
Člen: Ing. Peter Mulík
Člen: Mgr. Ingrid Mišková
Člen: Silvia Magurová
Člen: Bc. Martin Kováč
Člen: Ing. Martin Hajdučko
Člen: Michal Knap
Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctvaPredsedníčka: MUDr. Dana Jurečková, PhD.
Zapisovateľ: Mgr. Martina Kužmová
Člen: PhDr. Alena Jurečková
Člen: Bc. Martin Kováč
Člen: Margita Bočková
Člen: Mgr. Michal Džugan
Člen: Peter Malík
Člen: Tatiana Žinčáková
Člen: Jarmila Mešťanová
Komisia kultúry, školstva a mládežePredsedníčka: PaedDr. Eva Matuchová
Zapisovateľ: PhDr. Alena Jurečková
Člen: Sofia Loyová
Člen: PhDr. Slávka Rudačková, PhD.
Člen: Dana Džuganová
Člen: Mgr. Eva Lacová
Člen: Denisa Kalapošová
Člen: Mgr. Anna Babjaková
Člen: Ján Sabol
Finančná komisiaPredseda: Ing. Ondrej Drutár
Zapisovateľ: Ing. Mária Lecáková
Člen: PaedDr. Eva Matuchová
Člen: Mgr. Michal Polák
Člen: Martina Murínová
Člen: Slávka Kováčová
Člen: Ing. Jana Lipovská
Športová komisiaPredseda: Ing. Martin Hajdučko
Zapisovateľ: Jana Balická
Člen: Mgr. Kamil Hajdučko
Člen: Jozef Meňovčík
Člen: Maroš Mihaľov
Člen: Štefan Román
Člen: Ing. Milan Varšo
Člen: Radoslav Pehanič
Člen: Štefan Dilik
Ochrany verejného poriadkuPredseda: Jozef Meňovčík
Zapisovateľ: Štefan Roman
Člen: Miroslav Kusý
Člen: Ondrej Cehula
Člen: Ľubomír Hrinko
Člen: Mgr. Martin Tejgi
Člen: Marek Barláš
Člen: Bc. Martin Obšatnik
Člen: Tibor Miškovič
Člen: MVDr. Ladislav Búci
Vyraďovacia komisiaPredseda: Vladimír Šandor
Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Voľanská
Člen: Ing. Ondrej Drutár
Člen: Miroslav Kusý
Člen: Jozef Meňovčík
Člen: Martin Šuľak
Člen: Danka Baánová
Člen: Ing. Martin Hajdučko
Člen: PaedDr. Eva Matuchová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (357/2004 Z. z.)Predseda: Miroslav Kusý – KDH
Člen: Ing. Martin Hajdučko – SMER SD
Člen: Peter Malík – SNS
Člen: Vladimír Šandor – SME RODINA
Člen: Ing. Ondrej Drutár - NEKA
Redakčna radaPredsedníčka: PaedDr. Jana Dzurillová
Člen: Mgr. Tamara Magyarová
Člen: Mgr. Vladislava Babjáková
Člen: Peter Kičinka
Člen: Danka Baánová