Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Nebytové priestory na prenájom

Prenájom nebytových priestorov - postup:
Žiadateľ žiada o prenájom nebytových priestorov vo forme písomnej žiadosti, v ktorej uvedie konkrétne o aký priestor má záujem a čo bude účelom prenájmu. Žiadosť pred konaním mestského zastupiteľstva prehodnotí obchodno-podnikateľská komisia a odporúča zastupiteľstvu postup procesu pri schvaľovaní:
- v prípade dlhodobej neobsadenosti, prípadne viacerých neúspešných verejných obchodných súťaží a iných individuálnych okolností, sa môžu prenajať priestory formou priameho prenájmu, t. j. zverejnením zámeru priameho prenájmu po dobu minimálne 15 dní a následným schválením. Takýto proces je obdobím dvoch mestských zastupiteľstiev.
- v prípade viacerých záujemcov, lukratívneho priestoru a iných individuálnych okolností sa priestor prenájme formou verejnej obchodnej súťaže. Celý proces prenájmu je v prípade obchodnej verejnej súťaže minimálne na obdobie dvoch mestských zastupiteľstiev.
Mesto Strážske má vnútorný predpis, ktorým sú určené minimálne ceny prenájmu v jednotlivých častiach mesta. V prípade priameho prenájmu je rozhodujúcou cena prenájmu uvedená v zámere, ktorý je zverejnený (v prípade, že je zámer bez ceny, platí minimálna) a v prípade verejnej obchodnej vo väčšine prípadov ide o konkrétny najvyšší návrh ceny (v závislosti od podmienok verejnej obchodnej súťaže).
Kontakt Mgr. Zuzana Voľanská
Referent pre správu majetku a podnikanie
tel.: +421 56 3812476
zuzana.volanska@strazske.sk

Aktuálna ponuka nebytových priestorov na prenájom

thumb

OD Laborec

Obchodný dom  Laborec - budova umiestnená v centrálnej časti mesta na Námestí Alexandra Dubčeka

thumb

CO Kryt

Mesto Strážske ponúka na prenájom nebytové priestory v dvojúčelovom zariadení CO krytu