Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Tlačivá

Kategória Názov PDFRTF/DOCX 
Výstavba a životné prostredieOznámenie údajov potrebných pre určenie výčky poplatku za znečistenie ovzdušia (0.08 MB) (0.15 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu (0.19 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o vydanie súhlasu na inštaláciu technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu (0.05 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o vyjadrenie k stavbe domovej žumpy (0.35 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (0.12 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva (0.23 MB) (0.06 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (0.07 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o povolenie odstránenia stavby (0.12 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o dodatočné povolenie stavby a kolaudáciu stavby (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie udržiavacích prác (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie stavebných úprav (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieOhlásenie drobnej stavby (0.11 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení. (0.12 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (0.12 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieNávrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (0.12 MB) (0.05 MB)
Počet záznamov: 49 (Strana 3 z 4) - << 1 2 3 4 >>