KategóriaVýstavba a životné prostredie
NázovNávrh na vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení.
PDF (0.12 MB)
RTF/DOCX (0.04 MB)