KategóriaVýstavba a životné prostredie
NázovŽiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
PDF (0.19 MB)
RTF/DOCX (0.05 MB)