KategóriaVýstavba a životné prostredie
NázovŽiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku technologického celku patriaceho do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu
Striahni PDF formát (0.19 MB)
Striahni RTF formát (0.05 MB)