Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Tlačivá

Kategória Názov PDFRTF/DOCX 
Nájomné bytyŽiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte postavenom s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (0.44 MB) (0.06 MB)
Nájomné bytyŽiadosť o byt (0.25 MB) (0.09 MB)
SociálneŽiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (0.13 MB) (0.01 MB)
SociálneŽiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (0.12 MB) (0.03 MB)
SociálneVyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada poskytnutie sociálnej služby (0.30 MB) (0.01 MB)
SociálneLekársky nález na účely konania vo veciach poskytovania sociálnej služby (0.13 MB) (0.06 MB)
SociálneŽiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (0.23 MB) (0.03 MB)
Dane a poplatkyRegistračný list - oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie (0.36 MB) (0.08 MB)
Dane a poplatkyOznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva vznik/ zánik daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. (0.34 MB) (0.13 MB)
Dane a poplatkyMesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie (0.38 MB) (0.06 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o povolenie terénnych úprav (0.07 MB) (0.05 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o stavebné povolenie (0.13 MB) (0.06 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o vydanie súhlasu na zmenu malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) (0.07 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) (0.06 MB) (0.04 MB)
Výstavba a životné prostredieŽiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) (0.07 MB) (0.04 MB)
Počet záznamov: 49 (Strana 2 z 4) - << 1 2 3 4 >>