Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
01.03.2021XXIII1-2/2021 (0.58 MB)
21.12.2020XXII6/2020 (0.57 MB)
28.09.2020XXII5/2020 (0.67 MB)
10.07.2020XXII4/2020 (0.58 MB)
28.04.2020XXII2-3/2020 (0.83 MB)
30.01.2020XXII1/2020 (0.91 MB)
10.12.2019XXI6/2019 (0.62 MB)
07.10.2019XXI5/2019 (0.60 MB)
16.07.2019XXI4/2019 (0.68 MB)
30.04.2019XXI2-3/2019 (0.67 MB)
11.02.2019XXI1/2019 (0.68 MB)
20.12.2018XX6/2018 (0.77 MB)
12.10.2018XX5/2018 (0.68 MB)
27.08.2018XX3-4/2018 (2.96 MB)
30.04.2018XX2/2018 (0.65 MB)
Počet záznamov: 98 (Strana 2 z 7) - << 1 2 3 4 5 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk