Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: G. Grmolcová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
27.08.2018XX3-4/2018 (2.96 MB)
30.04.2018XX2/2018 (0.65 MB)
09.02.2018XX1/2018 (0.63 MB)
06.10.2017XIX5/2017 (1.55 MB)
14.12.2017XIX6/2017 (0.57 MB)
14.07.2017XIX4-5/2017 (1.00 MB)
12.05.2017XIX2-3/2017 (1.00 MB)
17.02.2017XIX1/2017 (3.26 MB)
22.12.2016XVIII6/2016 (2.42 MB)
14.10.2016XVIII5/2016 (1.77 MB)
31.07.2016XVIII4/2016 (1.13 MB)
20.05.2016XVIII2-3/2016 (1.97 MB)
29.02.2016XVIII1/2016 (0.88 MB)
23.12.2015XVII6/2015 (0.65 MB)
02.10.2015XVII4-5/2015 (2.12 MB)
Počet záznamov: 85 (Strana 2 z 6) - << 1 2 3 4 5 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske. e-mail redakcie: redakcianm@strazske.sk