Dátum10.07.2020
RočníkXXII
Číslo4/2020
Noviny PDF formát (0.58 MB)
Články

Schválili celoročné hospodárenie mesta 2019
Úcta, vďaka, česť
Koronavírus preveril našu disciplinovanosť a ochotu
Čo môžeme a čo nie kúpiť na trhovisku?
Kedy bude MsZ
Most cez rieku Laborec rastie
Ako sme sa učili učiť
V strednej škole úspešní absolventi, atraktívne odbory
Spolu aj na diaľku ...
Bylinky a dedko Večerníček
Ocenená dovolenka
Patrí k ľudovému umeniu
Ja a geografia
Škola hrou
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
Kedy na kúpalisko?
Polícia upozorňuje