Dátum30.01.2020
RočníkXXII
Číslo1/2020
Noviny PDF formát (0.91 MB)
Články

Schválili výšku daní a poplatku za odpady
Odpočítavali sekundy
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Slávnostné otvorenie klziska
Mimoriadna situácia sa nás dotýka
Rekonštrukcia mosta
Harmonogram zberu separovaných zložiek odpadu a elektroodpadu pre rok 2020
O miestnych daniach a poplatkoch
Oznamovacnia povinnosť vyplývajúca zo zákona o registri mimovládnych organizácií
Prerušenie distribúcie elektriny
Galaprogram bol pestrý
Zápis do 1. ročníka
V základnej škole úspešnejší
Prázdninové všeličo núka CVČ
Novoročné aktivity v ŠKD
Láska k umeniu
Projekt CVČ
Romathan v Strážskom
Aj pokyny
Stretnutie
Otváracie hodiny klziska
Roztrhal papierové predpoklady
Aj ako partneri
Spomienky nad denníkom
Priateľské stretnutie
Kamenný strážca