Dátum21.12.2020
RočníkXXII
Číslo6/2020
Noviny PDF formát (0.57 MB)
Články

Aj o výstavbe zberného dvora
Patrí mu veľká vďaka
Zmeny v stravovaní dôchodcov
Vianočné verše
Deň vojnových veteránov
Posledná rozlúčka
Odišla navždy
Pre deti všetko
Láska...pošta...zázrak
Kolkáreň financovalo mesto
Trojbojári s titulmi
Život plynie ďalej...
Náš rok v skratke
Očami detí
Čo je nové