Dátum31.05.2021
RočníkXXIII
Číslo3/2021
Noviny PDF formát (0.68 MB)
Články

- Celoročné hospodárenie schválili bez výhrad
- Sčítanie obyvateľov domov a bytov
- Termíy MsZ
- Poslanci informovali
- Nezabúdajme na hrdinov
- Diaľnica
- Odišla nečakane, už nás nevystíska
- Konkrétne opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta (§ 81 ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).
- Láska a starostlivosť
- Čo nepatrí do triedeného odpadu na ochranu našej Zeme
- Kompostovisko – žiadosť o finančný príspevok
- Chrániť rastliny, zvieratká...
- Ochotne orezávali
- Darčeky k „60-tke“
- Letné tábory CVČ Strážske
- Mladé a rozkvitnuté
- Deň Zeme
- Učíme sa
- Vyše 50 vriec
- Vincko s Ruženkou
- Deň matiek
- Úspešní aj v online priestore
- Stavanie mája
- Skvelé umiestnenia