Dátum01.03.2021
RočníkXXIII
Číslo1-2/2021
Noviny PDF formát (0.58 MB)
Články

O zhodnocovaní odpadu z domácností
Krízový štáb odporúča
Informácia pre občanov
Sčítavanie sa už začalo SODB 2021
Nárasty v odpadoch
Potravinová linka pomoci
Kto je za to zodpovedný?
Skríningové testovanie
Treba pochváliť
Nová wifi sieť v meste
Poskytujeme služby občanom
Jasmína a Maxim
Inovačný workshop INOVUJME.SK
Kreatívne lapače nudy
Bude tím opäť realitou? Inkluzívne vzdelávanie v základnej škole
Prvá online olympiáda
Moje Slovensko
RADY CHODCOM A CYKLISTOM
Máme novú kolkáreň
Povedzme STOP podvodníkom
Členom MO JDS
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY