Dátum29.10.2021
RočníkXXIII
Číslo5/2021
Noviny PDF formát (1.88 MB)
Články

Schválili tretiu zmenu rozpočtu mesta
Mesto Strážske ponúka na odpredaj garáže
Očkovanie v našom meste
Oslavy 77. výročia SNP
Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO)
Je sedemdesiatsedem rokov mieru
Leto s CVČ a snehuliakom
Klub dôchodcov v parku - Spoločná pieseň
Z činnosti MO JDS
101 rokov futbalu v Strážskom
Môj úspech
20 rokov plážového volejbalu v Strážskom
Európsky týždeň športu
Zub času a tenis