Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
12.02.2015XVII1/2015 (1.60 MB)
23.12.2014XVI6/2014 (2.31 MB)
05.09.2014XVI4/2014 (1.74 MB)
05.11.2014XVI5/2014 (1.99 MB)
06.06.2014XVI3/2014 (6.76 MB)
28.03.2014XVI2/2014 (7.39 MB)
31.01.2014XVI1/2014 (4.48 MB)
29.11.2013XV5/2013 (0.97 MB)
27.09.2013XV4/2013 (0.88 MB)
19.04.2013XV2/2013 (1.83 MB)
12.07.2013XV3/2013 (0.53 MB)
31.01.2013XV1/2013 (0.82 MB)
20.12.2012XIV11-12/2012 (5.06 MB)
17.10.2012XIV9-10/2012 (0.92 MB)
03.08.2012XVI7-8/2012 (1.03 MB)
Počet záznamov: 98 (Strana 4 z 7) - << 1 2 3 4 5 6 7 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk