Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: G. Grmolcová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
30.11.2011XIII9-10/2011 (2.00 MB)
29.09.2011XIII7-8/2011 (0.83 MB)
22.07.2011XIII5-6/2011 (1.04 MB)
12.05.2011XIII4/2011 (0.43 MB)
24.03.2011XIII2-3/2011 (0.83 MB)
31.01.2011XIII1/2011 (0.61 MB)
17.12.2010XII7-8/2010 (2.24 MB)
30.06.2010XII3-4/2010 (2.83 MB)
21.05.2010XII2/2010 (1.48 MB)
05.03.2010XII1/2010 (2.37 MB)
18.12.2009XI11-12/2009 (0.91 MB)
03.04.2009XI3/2009 (0.71 MB)
10.06.2009XI6/2009 (1.33 MB)
27.02.2009XI2/2009 (0.51 MB)
19.12.2008X9-10/2008 (0.58 MB)
Počet záznamov: 79 (Strana 4 z 6) - << 1 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske. e-mail redakcie: redakcianm@strazske.sk