Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
31.01.2011XIII1/2011 (0.61 MB)
17.12.2010XII7-8/2010 (2.24 MB)
30.06.2010XII3-4/2010 (2.83 MB)
21.05.2010XII2/2010 (1.48 MB)
05.03.2010XII1/2010 (2.37 MB)
18.12.2009XI11-12/2009 (0.91 MB)
03.04.2009XI3/2009 (0.71 MB)
10.06.2009XI6/2009 (1.33 MB)
27.02.2009XI2/2009 (0.51 MB)
19.12.2008X9-10/2008 (0.58 MB)
30.01.2009XI1/2009 (1.20 MB)
07.11.2008X9-10/2008 (0.88 MB)
05.09.2008X7-8/2008 (0.97 MB)
04.07.2008X5/2008 (0.66 MB)
09.05.2008X3-4/2008 (1.40 MB)
Počet záznamov: 89 (Strana 5 z 6) - << 2 3 4 5 6 >>
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk