Dátum10.12.2019
RočníkXXI
Číslo6/2019
Noviny PDF formát (0.62 MB)
Články

Silvester
Nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu
Galaprogram
Mikuláš na námestí
Rokovanie o rozpočte
Výročie Nežnej revolúcie
K aktuálnemu stavu mosta v Krivošťanoch
Spomienka
Program pre jubilantov
Rekonštrukcia Školiaceho strediska (bývalej kolkárne)
Adventný večer
Jasná hviezda
Deň veteránov
- Obľúbené aktivity v školskom klube
- Ce-ve-cečkové všeličo
- Posednie, kúpanie a petang dôchodcov
- Super vekový priemer
- Majú najvyššie ocenenie
- Úcta k starším
- OKaST s titulmi z majstrovstiev Európy
- Päťdesiaty ročník
- Behu oslobodenia mesta
- Dve kytice na MMN
- Veteran Cup 2019