Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Mestské noviny

  • Noviny Naše mesto vydáva Mesto Strážske. IČO: 00325813
  • Vychádzajú 6-krát v roku
  • Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Jana Dzurillová
  • Zodpovedná redaktorka: Mgr. Tamara Magyarová
  • Grafická úprava: Ľubomír Lipovský.
  • Evidenčné číslo periodických novín: EV 4003/10 ISSN 1339-0554

Redakčná uzávierka príspevkov (inzercie) je 10 dní pred zasadnutím MsZ. Redakcia nevyžiadané rukopisy nevracia a vyhradzuje si pravo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie.

Aktuálne číslo

Archív novín Naše mesto

Dátum Ročník Číslo Noviny PDF formát 
25.01.2008X1-2/2008 (1.60 MB)
30.11.2007IX9-10/2007 (0.60 MB)
29.09.2007IX7-8/2007 (0.61 MB)
15.06.2007IX5-6/2007 (0.52 MB)
30.04.2007IX3-4/2007 (0.74 MB)
23.02.2007IX2/2007 (0.33 MB)
25.01.2007IX1/2007 (0.63 MB)
20.12.2006VIII10/2006 (0.49 MB)
23.11.2006VIII8-9/2006 (0.52 MB)
13.10.2006VIII7/2006 (0.38 MB)
18.06.2006VIII6/2006 (0.37 MB)
18.05.2006VIII5/2006 (0.46 MB)
13.04.2006VIII4/2006 (0.60 MB)
09.03.2006VIII2-3/2006 (1.19 MB)
Počet záznamov: 89 (Strana 6 z 6) - << 3 4 5 6
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie

Mestský úrad Strážske, Nám. A. Dubčeka 300/1, 07222 Strážske, e-mail redakcie: noviny@strazske.sk