Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Úradná tabuľa

thumb

Oznam

zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka bytu v Strážskom, ul. Mierova 629/87, podľa § 7 ods. 1, písm. f,  zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení  pobytu občanov Slovenskej republiky

thumb

Oznámenie o zmene

Strážske - skládka odpadov Pláne, 1. kazeta - 2. časť, SO-40 uzavretie a rekultivácia skládky

thumb

Výzva na predkladanie ponúk

na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Multifunkčné ihrisko Strážske“  v rámci  prieskumu trhu podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet záznamov: 51 (Strana 4 z 4) - << 1 2 3 4
Najnovšie schválené VzN
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske 2/2018 o miestnych daniach  (1.00 MB)
Zoznam daňových dlžníkov