Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 -2025 – záverečné stanovisko

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 03. novembra 2023 Okresným úradom Michalovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, doručené záverečné stanovisko, k navrhovanému strategickému dokumentu   „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025", ktorého obstarávateľom je Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Komenského 52, 041 28 Košice.

Podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie majú občania možnosť zoznámiť sa s záverečným stanoviskom, a do neho nahliadnuť od 03. novembra 2023 na Mestskom úrade, na referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta v pracovných dňoch od 8,00 do 15,00 hod.

Dokument na stiahnutie: Program odpadového hospodárstva Košického kraja