Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Úradná tabuľa

thumb

Informácie o začatí správnych konaní

Informácie o začatí správnych konaní podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach,v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

thumb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre 1. a 2. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky a na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Počet záznamov: 587 (Strana 2 z 40) - << 1 2 3 4 5 >>
Najnovšie schválené VZN
  • Dodatok č. 1 k VZN 1/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  (0.22 MB)
  • O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (0.45 MB)
  • O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2024  (0.15 MB)
Zoznam daňových dlžníkov
Rozpočet mesta
  • Rozpočet mesta Strážske na roky 2023 - 2025  (1.05 MB)
Informácia pre občana: Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 dosiahla hodnotu 43,75 %.
Z toho pre mesto vyplýva sadzba za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke od marca 2024 do februára 2025 18 eur