Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 27.októbra 2023 (piatok) o 15,00 hod. v zasadačke MsÚ

Program:

1.   Otvorenie

2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov

3.   Schválenie programu zasadnutia MsZ

4.   Prenájom časti pozemku mesta pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby

      Slovenskej republiky, Trnavská cesta 8/A, Bratislava  z dôvodu hodného osobitného

      zreteľa

5.   Zmluva č. 1338/VSD/2023 o zriadení vecného bremena medzi Mestom Strážske

      a Východoslovenskou distribučnou, a. s. Košice

6.   Zmluva č. 1017202301 o zriadení vecného bremena medzi Mestom Strážske

      a Východoslovenskou distribučnou, a. s. Košice

7.   Záver

 

Patrik Magdoško, v. r.  

  primátor mesta