Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

V zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Strážske vykonáva doručenie zásielky verejnou vyhláškou z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta : Miesto uloženia zásielky: Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske Presné označenie zásielky: Výzva na nedoplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doporučená zásielka do vlastných rúk

Adresát písomnosti:
1. Adam Juraj, Mierová 236/30, Strážske
2. Aliu Gabriela, Okružná 449/18, Strážske
3. Babiak Olexandr, Obchodná 253/3, Strážske
4. Badžo Gustáv, Obchodná 252/1A, Strážske
5. Balberčák Andrej, Osloboditeľov 627/9, Strážske
6. Balog René, Mierová 236/30, Strážske
7. Bančejová Ingrid, Mierová 630/89, Strážske
8. Baroš Jozef, Mierová 628/77, Strážske
9. Baroš Jozef, Mierová 628/77, Strážske
10. Barošová Michaela, Mierová 628/77, Strážske
11. Barošová Miroslava, Mierová 628/77, Strážske
12. Bojko Ján, Družstevná 503/10, Strážske
13. Daňová Romana, Osloboditeľov 627/7, Strážske
14. Demeter Bartolomej, Mierová 630/89, Strážske
15. Demeter Ľubomír, Mierová 630/89, Strážske
16. Demko Eduard, Obchodná 253/3, Strážske
17. Dobrocký Michal, Mládeže 15/7, Strážske
18. Drahokoupil Jaroslav, Mierová 229/32, Strážske
19. Ďurko Miroslav, Obchodná 252/1A, Strážske
20. Farbár Jozef, Komenského 669/29, Strážske
21. Fomenko Natalia, Obchodná 253, Strážske
22. Gaži Ladislav, Komenského 669/29, Strážske
23. Gaži Ladislav, Komenského 669/29, Strážske
24. Gažiová Dominika, Komenského 669/29, Strážske
25. Gerlich Petr, Mierová 630/89, Strážske
26. Harajbič Igor, Ing., Osloboditeľov 627/7, Strážske
27. Hocmanová Zdenka, Mierová 628/77, Strážske
28. Holomančínová Viktória, Komenského 668/25, Strážske
29. Hrnčiarová Monika, Laborecká 281/27, Strážske
30. Hudák Ján, Obchodná 253/3, Strážske
31. Chonkaria Marianna, Mierová 628/79, Strážske
32. Ignác Rastislav, Mierová 630/91, Strážske
33. Juhász Pavol, Obchodná 253/3, Strážske
34. Jura Michal, Obchodná 253/3, Strážske
35. Jusko Martin, Obchodná 440/2C, Strážske
36. Kunca Miroslav, Obchodná 253/3, Strážske
37. Kuncová Jaroslava, Obchodná 253/3, Strážske
38. Leinerová Mária, Obchodná 253/3, Strážske
39. Lisnyak Olena, Obchodná 253/3, Strážske
40. Lukáč Tibor, Obchodná 253/3, Strážske
41. Lukáčová Elena, Obchodná 253/3, Strážske
42. Mackintosh Ivana, Družstevná 504/4, Strážske
43. Makula Jozef, Obchodná 253/3, Strážske
44. Mikula Adrián, Obchodná 253/3, Strážske
45. Molčanová Iveta, Mierová 628/77, Strážske
46. Nadányi Miroslav, Obchodná 253/3, Strážske
47. Navrátilová Zuzana, Mgr., Osloboditeľov 627/9, Strážske
48. Nazadová Monika, Pod hradom 431/7, Strážske
49. Ottingerová Tatiana, Obchodná 252/1A, Strážske
50. Pavlikán Ján, Mierová 628/77, Strážske
51. Piskor Peter, Mierová 628/89, Strážske
52. Pochylá Dominika, Obchodná 253/3, Strážske
53. Sabol Miroslav, Vihorlatská 621/2, Strážske
54. Senčák Martin, Fraňa Kráľa 592/4, Strážske
55. Sivák František, Obchodná 253/3, Strážske
56. Shahin Žaneta, Mierová 628/81, Strážske
57. Sliško Ernest, Komenského 669/29, Strážske
58. Slišková Jaroslava, Obchodná 253/3, Strážske
59. Slobodník Miroslav, Vihorlatská 624/14, Strážske
60. Sobčáková Jarmila, Obchodná 253/3, Strážske
61. Stašová Štefánia, Obchodná 252/1A, Strážske
62. Stuckmann Marianna, Mierová 629/87, Strážske
63. Šepeľová Natália, Vihorlatská 625/18, Strážske
64. Štafura Štefan, 1. mája 67/38, Strážske
65. Štafúrová Mária, 1. mája 67/38, Strážske
66. Štenková Božena, Komenského 669/29, Strážske
67. Štenková Erika, Komenského 669/29, Strážske
68. Tancošová Denisa, Komenského 669/29, Strážske
69. Terpák Ján, Ing., Komenského 642/2, Strážske
70. Tkáč Štefán, Osloboditeľov 627/9, Strážske
71. Tokár Ľubomír, Mierová 630/89, Strážske
72. Tokár Michal, Mierová 629/83, Strážske
73. Tokárová Alexandra, Mierová 629/83, Strážske
74. Tököly Vladimír, Družstevná 503/12, Strážske
75. Tomková Jana, Vihorlatská 621/2, Strážske
76. Turová Verona, Mierová 236/30, Strážske
77. Valábek Radovan, Mesto Strážske
78. Vaľko Ľubomír, Ing., Mierová 190/56, Strážske
79. Vasiľ Peter, Mierová 629/83, Strážske
80. Vévar Jaroslav, Mierová 630/89, Strážske
81. Wilkinson Božena, Mierová 628/79, Strážske
82. Zirnzáková Jana, Mierová 629/83, Strážske

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Strážske. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Patrik Magdoško
primátor mesta

Dokument na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti