Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Úradná tabuľa

thumb

Oznam

Prerokovanie návrhu s výkladom spracovateľa „Zmien a doplnkov č.4 ÚPN mesta Strážske",

thumb

Záznam z prieskumu trhu

Stavebný dozor – projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske, pre výzvu – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1.

Počet záznamov: 83 (Strana 6 z 6) - << 3 4 5 6
Najnovšie schválené VzN
  • O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  (1.17 MB)
Zoznam daňových dlžníkov
Rozpočet mesta
  • Rozpočet mesta Strážske na roky 2020 - 2022  (0.75 MB)
Informácia pre občana: Mesto Strážske, v súlade s ustanovením § 4 ods. 6 zákona NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje občanov, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 dosiahla hodnotu 34,38 %.