Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201542MK STAV s.r.o., Remeselnícka 3697/11, 071 01 MichalovceOprava strešnej krytiny – bufet – futbalový štadión – uskutočnenie prác3542,40 €
201541Lambris – František Laco, Laborecká 675, 072 22 StrážskeDodávka a montáž oprava pódia, výmena dverí a prahov v objekte – kino – uskutočnenie prác3134,26 €
201534K+B –Beca, Osloboditeľov 12, 066 01 HumennéSklenárske práce – výmena svetlíka – uskutočnenie prác1759,40 €
201533MK STAV s.r.o., Remeselnícka 3697/11, 071 01 MichalovceOprava krytiny dvojúčelového zariadenia Agro milk – uskutočnenie prác5931,77 €
201532HYDROARCH s.r.o., Šafárikova 5939/20, 080 01 PrešovVypracovanie PD - Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu – poskytnutie služby12720,00 €
201531AIR FUEL s.r.o., Ľanová 9, 040 17 KošiceVypracovanie svetlo – technickej štúdie – poskytnutie služby2400,00 €
201521AREX METAL s.r.o., Magnezitárska 9, 040 13 KošiceChodník k detskému ihrisku – uskutočnenie prác3464,40 €
201513FM production s.r.o. , 09022 BukovcePrestrešené pódium, osvetlenie, ozvučenie podľa požiadaviek2000,00 €
201512Audit Consult CD , s.r.o. Duklianskych hrdinou 2473, 093 16 Vranov nad TopľouAuditorské overenie účtovnej závierky r.20141500,00 €
201511STRIX - Ing. arch. Gryglak Marek Lipovce 228, 082 36 LipovceVypracovanie PD - revitalizácia mestského parku2550,00 €
201446Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332, 06601 HumennéRekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Družstevnej p.č. 395/1 – stavebné práce1940,00 €
201445Dzurovčin Štefan - maliarské práce, Družstevná 07222 StrážskeStavebné úpravy, maliarske a murárske práce v objekte kryt CO na ul. Vihorlatskej – stavebné práce1882,62
201444Ing. Václav Džogan, Moldavská 4 MichalovceDodanie, montáž a doprava dvojmodulového prístrešku/ autobusovej čakárne – stavebné práce2988,93 €
201443KEZ s.r.o., Jasenov 332vypracovanie projektovej dokumentácie Záhradkárska osada SIHOŤ elektrifikácia – poskytnutie služby3150,00 €
201442Marber s.r.o., Valašková 2/2, 06601 HumennéOsvetlenie prechodov pre chodcov v Strážskom, II. etapa10753,60 €
Počet záznamov: 75 (Strana 3 z 5) - << 1 2 3 4 5 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €