Rok2018
Kvartál3
Poradové číslo2
Identifikácia dodávateľaKEZ s.r.o., 066 01 Jasenov 332
Predmet zákazkyuskutočnenie prác "Odberné elektrické zariadenie, bufet park Strážske"
Hodnota zákazky s DPH6794,00 €