Rok2018
Kvartál2
Poradové číslo5
Identifikácia dodávateľaKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice
Predmet zákazkyposkytnutie služby "Výstavba zberného dvora v meste Strážske"
Hodnota zákazky s DPH10710,00 €