Rok2019
Kvartál3
Poradové číslo2
Identifikácia dodávateľaJán Bystrianský - BRICK-BOX ENGINEERING, Helsinská 263/21, 04013 Košice, IČO 45565201
Predmet zákazkyVýkon stavebného dozoru pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“
Hodnota zákazky s DPH9200.00