Rok2019
Kvartál3
Poradové číslo1
Identifikácia dodávateľaKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO:50 615 351
Predmet zákazkyZabezpečenie služby externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske“
Hodnota zákazky s DPH9120.00