Rok2018
Kvartál2
Poradové číslo4
Identifikácia dodávateľaKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadova 913/7, 040 22 Košice
Predmet zákazkyposkytnutie služby "Výstavba kompostoviska v meste Strážske"
Hodnota zákazky s DPH10710,00 €