Rok2019
Kvartál4
Poradové číslo1
Identifikácia dodávateľaKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o., Benadová 913/7, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov , IČO: 50 615 351
Predmet zákazkyZabezpečenie služieb externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske“
Hodnota zákazky s DPH14400.00