Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201821Stavoconzult, spol. s r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovceuskutočnenie prác "Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske"170388,59
201811TERA green s.r.o., Orechová 1701/23, 085 01 Bardejovposkytnutie služby "Vypracovanie a dodanie projekt.dokumentácie Zníženie energetickej náročnosti budovy MsPS17940,00
201733Stavoconzult , spol. s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 MichalovceRozšírenie stokovej siete SO 03 stoka B a rozšírenie inžinierskych sietí SO 01 Verejný vodovod-ul.Za Záhradami155653,27 €
201732TERA green s.r.o.Orechová 1701/23, 085 01 Bardejovvypracovanie projektovej dokumentácie školiace stredisko12240,00 €
201731Ing. Ľuboš Lendáč, Agátová 186/1, 072 22 StrážskeOprava strechy – bufet v parku7633,68 €
201722Stavoconzult , spol. s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 MichalovceOprava strechy mestskej budovy parc.č.523/2 (mestská jedáleň)34279,24 €
201721O.K. s.r.o., Moldavská 8, 040 01 Košice, IČO 36 590 321Výmena okien v bytovom dome Obchodná 440 v Strážskom5300,00 €
201631SAGANSPORT s.r.o., BardejovFitcentrum pre seniorov10790,00 €
201615Hydroarch s.r.o. ŠŠafárikova 5939/20, 080 01 Preššovdopracovanie projektovej dokumentácie - Msú zateplenie1224,00 €
201614Promiron s.r.o. Budovateľská 5304/34, 066 01 Humennépráce naviac - zmeny a doplnky č. 3 ÚPN1500,00 €
201613Ing. arch. Martin Hakoš Lesné 6, 071 01 LesnéProjekčné práce - zmeny a doplnky č. 3 ÚPN2000,00 €
201612ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Herlianská 1101/84, 09303 Vranov nad Topľoukachle - montáž1269,65 €
201611Marber, spol. s.r.o. Valaškovska 2/2, 066 01 Humennéosvetlenie javiska kina - stavebné úpravy2655,31 €
201544Marber spol. s.r.o., Valaškovská 2, HumennéVýkopové práce spojené s dodávkou materiálu pri doplnení kamerového systému – uskutočnenie prác7000,00 €
201543Marber spol. s.r.o., Valaškovská 2, HumennéStrážske – verejné osvetlenie – osvetlenie priechodov – uskutočnenie prác7790,22 €
Počet záznamov: 75 (Strana 2 z 5) - << 1 2 3 4 5 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €