Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Rok Kvartál Poradové číslo Identifikácia dodávateľa Predmet zákazky Hodnota zákazky s DPH  
201441Ing. Vladimír Kríž, Jasenov 332, 06601 HumennéRekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Za záhradami – stavebné práce9960,00 €
201433Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceVýmenu rozvodu TUV ohrievače vody v MŠ Strážske – stavebné práce5015,48 €
201432STRIX, Ing. arch. Marek Józef 228, 08236 Lipovcevypracovanie projektovej dokumentácie na akciu Strážske - prestrešenie amfiteátra – poskytnutie služby4950,00 €
201431Breza Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceStrážske MŠ - Odstránenie havarijného stavu stúpacieho potrubia – stavebné práce5053,28 €
201429Ing. Marta Bruňanská, Vinné 627, 07231 Vinnévypracovanie projektovej dokumentácie "Stavebné úpravy a zateplenie strechy - pavilónu C základnej školy Strážske" – poskytnutie služby2000,00 €
201428EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceRekonštrukcia miestnych komunikácií - chodníkov ul. Mierová,parkovisko, chodník - uskutočnenie prác15102,94 €
201427EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 KošiceRekonštrukcia miestnych komunikácií - chodníkov ul. Mierová,parkovisko, chodník od ZS po AS – uskutočnenie prác35442,98 €
201426ENERGOTRADING s.r.o., Mlynská 1483/93, 09301 Vranov nad TopľouStavebné úpravy kultúrno-spoločenský objekt Ul. krivošťanská - uskutočnenie prác39882,00 €
201425STAVOCONZULT, s.r.o., Stavbárov 3, 07101, MichalovceStavebné úpravy objektu kina - uskutočnenie prác46980,00 €
201424Breza Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceOdstránenie havarijného stavu strechy reštaurácie BRODWAY - uskutočnenie prác24555,74 €
201423STRIX, Ing. arch. Marek Józef 228, 08236 LipovceVypracovanie PD na prekrytie vstupu na budove MsÚ Strážske - poskytnutie služby1850,00 €
201422Breza Stavotrans s.r.o., Stavbárov 3, 07101 MichalovceOprava zatekania strechy na Materskej škole v Strážskom - uskutočnenie prác1439,27 €
201421ELEKON s.r.o., Moyzesová 23, 03301 Liptovský HrádokDodávka a montáž, uvedenie do prevádzky fasádnych hodín na budovu MsÚ v Strážskom - poskytnutie služby2275,20 €
201341Dzurovčin Štefan - maliarské práce, Družstevná 07222 StrážskeMaliarské práce na budove kina - uskutočnenie prác4878,37 €
201331Komunálna poisťovňa, a.s. BratislavaPoistenie stavby - rozšírenie stokovej siete mesta Strážske - poskytnutie služby2080,64 €
Počet záznamov: 75 (Strana 4 z 5) - << 1 2 3 4 5 >>

1. Kvartál rok 2017 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
2. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €
4. kvartál rok 2016 - neboli realizované žiadné zákazky s nízkymi hodnotami s cenami nad 5000 €