Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Uznesenia a zápisnice Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Strážske, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo v Strážskom má 11 poslancov. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Strážskom sú spravidla verejné. Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí orgánov Mesta Strážske je vypracovaný v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Strážskom

Všetko | ROK 2019 | | ROK 2018 | ROK 2017 | ROK 2016 | ROK 2015 | ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 | ROK 2011

Zasadnutie Číslo ProgramZápisnicaUznesenieMateriály MsZ 
22.12.2017234/2017 (0.20 MB) (0.58 MB) (0.44 MB) (47.43 MB)
23.11.2017233/2017 (0.21 MB) (0.73 MB) (0.48 MB) (12.07 MB)
28.09.2017232/2017 (0.20 MB) (0.44 MB) (0.42 MB) (0.00 MB)
25.08.2017231/2017 (0.21 MB) (0.79 MB) (0.48 MB) (7.32 MB)
09.08.2017230/2017 (0.20 MB) (0.42 MB) (0.43 MB) (0.70 MB)
29.06.2017229/2017 (0.21 MB) (0.75 MB) (0.49 MB) (15.03 MB)
24.04.2017228/2017 (0.21 MB) (0.94 MB) (0.49 MB) (10.32 MB)
27.01.2017227/2017 (0.20 MB) (0.63 MB) (0.31 MB) (9.56 MB)
Počet záznamov: 8 (Strana 1 z 1) - 1